Rownd a Rownd

Caernarfon Herald - - WEEKLY PUZZLES -

MAE Lowri yn teimlo dros Rob­bie gan ei fod yn cael ei fwlio yn yr ys­gol, a rhai yn gwneud hwyl am ei ben oher­wydd ei drain­ers.

Bydd yn rhaid i Lowri fynd yn ddwfn iawn i’w ph­wrs os yw hi am brynu pâr newydd iddo.

Er nad ydy o wir eisiau, mae Philip yn teimlo dyletswydd i helpu Glenda ac Iris drefnu’r Ffair Nadolig. Does ganddo ddim awydd dathlu o gwbl ond pan ddaw i gly­wed am yr hyn mae Dewi ac Wyn wedi’i drefnu, mae ei hwyliau yn suddo hyd yn oed yn is.

Gyda phawb yn dechrau edrych ym­laen at y Nadolig, y cwbl sydd ar fed­dwl Arthur yw sut mae’n mynd i wneud elw o’r Ffair. Mae’n llawn sy­ni­adau ond nid yw pob un oho­nyn nhw wrth fodd Barry.

Rownd a Rownd: Mawrth ac Iau 7.30, S4C

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.