Plant lleol yn cys­tadlu i en­nill teitl Carol yr Ŵyl

Caernarfon Herald - - WEEKLY PUZZLES -

MAE’R Nadolig yn pry­sur agosáu ac mi fydd rhai o gorau plant Cymru yn perf­formio car­o­lau gwrei­d­diol yn y gobaith o gi­pio gwobr Carol yr Ŵyl 2017.

Mi fydd gwledd o gerd­do­ri­aeth mewn dwy ra­glen ar­ben­nig ar S4C (nos Fawrth, 12 a 19 Rhag­fyr) wrth i gorau ys­go­lion cyn­radd berf­formio car­o­lau gwrei­d­diol wedi’u cy­fan­soddi gan eu hathra­won cerdd. Mae cyflwynydd y rha­glenni, Elin Fflur, wrth ei bodd yn gwylio’r perf­formi­adau.

“Dwi wir yn mwyn­hau gweld cy­maint o ys­go­lion yn cys­tadlu ac mae’r sa­fon yn codi o flwyd­dyn i flwyd­dyn,” med­dai.

“Mae hi’n an­hy­goel med­dwl bod dros 100 o garo­lau gwrei­d­diol wedi eu cy­fan­soddi ers dechrau’r gys­tadleuaeth. Mae naws y rha­glenni mor Nadoligaidd ac yn cael pawb i deimlo ys­bryd yr Ŵyl!” med­dai’r gan­tores a’r gyflwyn­wraig o Sir Fôn.

“Mi ro’n i’n canu yng nghôr Ys­gol Gyn­radd Llan­fair­p­wll ac roedd fy mam yn ein har­wain ar yr un cyfnod a dwi’n dal i hi­raethu am hynny. Does dim byd tebyg i greu sŵn mawr melys mewn côr!”

Yr ys­go­lion sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol yw: Ys­gol Gym­raeg Sant Curig, Y Barri; Ys­gol yr Hendy, Pon­tard­du­lais; Ys­gol y Graig, Llangefni; Ys­gol Iolo Mor­ganwg, Bro Mor­gan­nwg; Ys­gol Y Felin­heli; Ys­gol Gyn­radd Do­lau, Pon­ty­clun; Ys­gol Gyn­radd Dol­badarn, Llan­beris; Ys­gol Gym­raeg y Gaiman, Patag­o­nia; Ys­gol Rhos He­lyg, Llangei­tho ac Ys­gol Gym­raeg Aberys­t­wyth.

Y tenor ac aelod Only Men Aloud, St­ef­fan Rhys Hughes, a’r ac­tores a chan­tores Elin Ll­wyd yw’r beir­ni­aid eleni. Nhw fydd â’r dasg an­odd o feir­niadu’r perf­formi­adau a dewis y côr bud­dugol.

“Dwi wrth fy modd bod Ys­gol y Gaiman wedi pen­derfynu cys­tadlu eleni. Es i draw i’r ys­gol ym Mhatag­o­nia ryw dair blynedd yn ôl ac mae gweld bod cyf­fro Carol yr Ŵyl wedi cyrraedd ochr ar­all y byd yn hynod o gyf­frous!

“Tydi hi ddim yn gyfrinach fy mod i’n caru’r Nadolig,” med­dai Elin Fflur, sydd wedi dechrau para­toi at yr Ŵyl yn barod. “Mae fy ad­dur­ni­adau i fyny ers canol Tach­wedd a does gen i ddim cy­wilydd yn cy­fad­def hynny!

“Fy hoff beth yw bod pawb yn cael gorf­fen gwaith a dod yn­ghyd a does dim brys ar neb i fynd i nun­lle.

“Mae’n amser bendi­gedig gyda’r goleuadau lli­w­gar, Siôn Corn, car­o­lau a siopa yn y ffeiriau Nadolig. By­dda i’n treulio’r Nadolig ar Ynys Môn gyda’r teulu i gyd, dwi’n methu aros!”

Carol yr Ŵyl 2017 : S4C, nos Fawrth, 8.25

Elin Fflur

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.