Pobol y Cwm

Caernarfon Herald - - WEEKLY PUZZLES -

MAE sal­wch Ar­wen yn rhoi straen ar berthy­nas Ffion a Gethin sy’n gyrru Ffion i ddod o hyd i gy­sur yng ngh­wmni Hy­wel.

Mae wyneb cy­far­wydd yn dy­ch­we­lyd i’r Cwm, er mawr syn­dod i bawb.

Mae Dani’n cael poe­nau es­gor, ond does dim golwg o Garry felly mae’n rhaid i Mathew gamu i’r adwy a’i he­br­wng i’r ys­byty.

Ar yr un adeg, mae Garry al­lan gyda Gaynor yn chwilio am El­gan gan nad oes neb wedi’i weld ers dydd Gwener.

Mae’r pen­tref yn clywed am dded­fryd Sioned ac mae Kelly yn sôn wrth Anita am ei thor-calon oher­wydd y se­fyllfa gydag Ed. Mae hi’n pen­derfynu cadw ei phell­ter oddi wrtho am y tro a chanolb­wyn­tio ar dref­ni­adau’r Orym­daith Nadolig. Ond beth mae Ed yn ei gy­fad­def wrth Iolo?

Pobol y Cwm : De­tails in here Llun-Gwener 8.00, S4C

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.