ABERDARON

Caernarfon Herald - - YOUR COMMUNITY -

ST HYWYN’S CHURCH SER­VICES: Sun 10am Holy Com­mu­nion. Thurs 10.15am Holy Com­mu­nion; 9.30am Silent Prayer. All ser­vices are bilin­gual. Llan­fael­rhys Church: Sun 2pm Evening Prayer in Welsh. More in­for­ma­tion www.st-hywyn.org.uk. SEFYDLIAD Y MERCHED: Bu’r gan­gen yn ffo­dus o gael Elan Thomas, Sarn fel y wraig wadd mis Ebrill. Mae hi wedi se­fydlu busnes Pin­cio Pen Llyn, gwasanaeth coluro a pham­pro yn eich cartref. Elen Jones, Plas Coch cafodd ei dewis i ard­dan­gos gwaith coluro Elan a phawb wedi gwiri­oni gyda’r can­ly­niad. Dy­mu­ni­adau da i Elan a’r ei men­ter newydd. Bydd y gan­gen yn ymuno a sefydliad Sarn ar Fai 14 i drafod y pen­derfy­ni­adau. Cyn­helir Helfa Drysor eleni ar Fe­hefin 13. Chris Wood Uwch­mynydd fydd yn did­dori ar Fe­hefin 4. BLAE­NAU FFES­TIN­IOG MEN’S SHED:

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.