BETHEL

Caernarfon Herald - - YOUR COMMUNITY -

CAPEL BETHEL (CAPEL SARON): Mai 6 am 10yb Parch Dafydd Hughes. CLWB BOWLIO MAT BYR: The Club meet at the Me­mo­rial Hall ev­ery Wed­nes­day be­tween 1pm and 3pm with a break for re­fresh­ments. Coach­ing and equip­ment pro­vided. Ring 01248 670018 for more in­for­ma­tion. CYSEGR: Sul, Mai am 10yb: Dafydd Iwan a dim Ys­gol Sul. CLWB BRO BETHEL: Cyn­helir cy­far­fod mis yma am 2yp dydd Mawrth ne­saf Mai 8fed. yn Festri Cysegr. Y siaradwr gwâdd fydd Iwan Parry, Ban­gor. Bydd tre­f­ni­adau’r trip di­wedd ty­mor yn cael eu rhannu. BETHEL VIL­LAGE HALL: Pop -Up Café, 10am-noon. Tea. Cof­fee, Cake. Raf­fle Will be held last Tues­day each month.

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.