PENISARWAEN

Caernarfon Herald - - YOUR COMMUNITY -

AIL GYLCHU: Mae bin ail-gylchu An­tur Waun­fawr wedi ei le­oli yng nghyntedd Ys­gol Gy­muned Penisarwaen. Coeso i un­rhyw un o’r Gy­muned ei ddefny­d­dio. Bydd yr ys­gol yn der­byn ar­ian am bob bin llawn. Gw­erth­fawro­gir eich cefno­gaeth. ST HE­LENS CHURCH: Sun­day May 6, 11am Holy Com­mu­nion Ser­vice. CEME­TERY FUND:

The fol­low­ing do­na­tions have been grate­fully re­ceived to­wards the ceme­tery fund £30 Mrs Dilys Jones, Ael y Bryn , New­ton Street Llan­beris, and £20 Mrs Jen­nie Wil­liams 1 Rhyd­fadog Dein­iolen. WHIST DRIVE: Weekly whist drive will be held at Church hall on Tues May 8 at 7pm CASH BINGO: The next cash Bingo will be held at the Church hall on Wed­nes­day May 9 at 7pm. Jack­pot prize cur­rently £200 all wel­come, ap­pli­ca­tions for funds for lo­cal or­gan­i­sa­tions from the Bingo prof­its are re­quired by May 9. WEEK OF AC­TIV­I­TIES AND CAR­NI­VAL: The week of events and Car­ni­val for 2018 will take place June 25 to July 1. DISCO: Will be held at the Church hall on Thurs May 17 at 6.30pm, the evening has been ar­ranged by the Car­ni­val com­mit­tee, names for the Car­ni­val Queen and court will be col­lected dur­ing the night. NOSON LAWEN S4C: Yn Venue Cymru, Llan­dudno. Nos Sad­wrn, Mai 5. Dathlu Caryl Parry Jones yn 60 oed, gyda Dafydd Meredydd yn cyflwyno Caryl; Elan, Miriam a Greta; Eden; St­ef­fan Rhys Hughes; Mared Wil­liams; Gil­das; Ped­warawd Pres a Chor Ys­gol glan Cl­wyd. Trefnir bws (am ddim) gan gy­ch­wyn o Rhi­wlas am 5.45yh, ac yna Penisarwaen, LLan­rug, a Bethel. Croeso i eraill sy’n dy­muno dod i bar­cio eu ceir ar fuarth Ys­gol Gy­muned Penisarwaen. To­cyn­nau £5 ar gael gan Ann Ifans (872407 neu 07717375375) neu Liz Jones (872421 neu 07833353338). Elw at Eisteddfod ben­tref Penis­ar­waun, Gorf­fen­naf 11. Drysau yn agored am 7yh.

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.