PORTH­MADOG

Caernarfon Herald - - YOUR COMMUNITY -

GWASANAETHAU: Mai 6: Salem, Porth­madog 10.15am: Parch Iwan Llewe­lyn Jones (Cy­mun). Bethel, Borth-y-Gest 2pm: Parch Tre­for Jones. Capel y Porth, Porth­madog 10am: Parch Christo­pher Prew. Pe­niel, Tre­madog 10am: Parch Eric Jones. Bethel, Golan 2pm: Parch Eric Jones. Jerusalem, Garn­dol­ben­maen 5pm: Parch Eric Jones. CATHOLIC CHURCH: Sum­mer Mass times: St. Joseph’s, Pwll­heli Sat. 6.30pm and Sun. 11.30am; Church of the Most Holy Redeemer, Porth­madog Sun. 9am. HIS­TORY TALKS: Welsh His­tory talks on 2nd Fri of the month and Ro­man His­tory talks on the last Fri­day of each month, both 11am, at Pen­rhyn­deu­draeth Church Hall. Con­tact Syd Ca­plan 01766 522238, email syd­ney.ca­plan@bt­in­ter­net.com.

MERCHED Y WAWR: Yn y cy­far­fod di­wethaf am­lyg­wyd do­niau ar­ben­nig am­ryw o’r aelo­dau wrth id­dynt siarad am eu did­dorde­bau. Gill Mor­ris oedd y cyntaf i siarad. Coginio ac ad­durno ca­cen­nau oedd ei did­dordeb hi. Dan­gosodd lu­niau o’r holl gacen­nau a wnaeth ac fe’n syfr­dan­wyd gan gein­der a sa­fon ei gwaith. Newidi­wyd cy­wair y noson gan Pat Jones gyda phawb yn cym­ryd rhan mewn ymar­fe­rion corf­forol. Pwy ond Cathi Jones al­lai ddid­danu gyda’r fath hi­w­mor wrth siarad am yr “hwfer”? Nid hwfer cyf­fredin mo­hono ond un mewn gwisg laes doli! Roedd sg­wrs Mar­garet Humphreys am yr Ol­wyn Fewnol yn ddi­fyr dros ben. Newid cy­wair un­waith eto. Mwyn­hawyd sg­wrs oedd yn dal did­dordeb pawb gan y ffasiynol Rowena. Gwel­wyd llun ohoni hi a’i mam a syl­wed­dol­wyd mai ei mam a blann­odd yr he­dyn o hoffter o ddil­lad yn Rowena. Di­olch­wyd gan Ifanwy i’r bum siarad­wraig ffraeth am noson gofi­adwy.

LI­BRARY: Tel 01766 514091. Mon­day, Dig­i­tal Gwynedd, help with tablets and com­put­ers, May 14, 21, af­ter 2pm. Colour­ing for re­lax­ation for adults, May 14, 21, 10.30am-11.30am. Wed­nes­day: Story and Rhyme time, Mu­diad Mei­thrin for chil­dren un­der 3, May 16, 1.30-2.30pm. Board games for the young at heart, May 16,10.30am-11.30am. Fri­day: Story ses­sion for chil­dren un­der 5 years, May 4, 11, 18, 25, 2.15-3pm. Satur­day, Coun­cil­lor Nia Jef­freys Surgery, May 5, 11am-noon.

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.