LLWYNDYRUS

Caernarfon Herald - - YOUR COMMUNITY -

MERCHED Y WAWR: Nos Fawrth, Mai 1, daeth Laura Hughes o’r Ymd­diriedolaeth Gened­laethol i roi sg­wrs yn­g­lyn a’r gwaith eang yr ymd­diriedolaeth ym Mhen Llŷn. Maent yn gwei­thio yn agos iawn gydag ys­go­lion leol, gan roi cyfle i’r plant ddysgu mwy am eu cynefi­noedd. Tal­wyd y di­olchi­adau gan y lly­wydd Eryl Wil­liams. I ddi­lyn cafwyd paned a bis­gedi dan ofal Leusa Jones a Menna Hughes. En­nill­wyr raffl y no­son oedd Leusa Jones ac Eirian Jones. Mis ne­saf bydd y cy­far­fod nos Fawrth d o Fe­hefin am y wib­daith di­wedd ty­mor.

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.