Pobol y Cwm

Caernarfon Herald - - PUZZLES -

Ar ôl gwneud pen­derfy­niad mawr am ddy­fodol Es­ther, mae Hy­wel yn mynd i ofyn am gy­morth gan Julie. Mae Kelly a Sioned yn cael sy­niad am ddig­wyd­diad “pop-up” yn y caffi, ond nid yw popeth yn dis­gyn i’w le – a fydd Ricky yn ll­wyddo i achub y dydd?

Mae Kath a Jason yn cael damwain car ac mae un oho­nynt mewn tr­wbl difrifol.

Sut fydd Ei­fion yn ymateb i syl­wadau ho­mof­fo­big ar y cae rygbi? Mae wedi cael llond bol ar bobl yn cario clecs am­dano ac mae’n bygwth gadael Cwmderi.

Mae menyw ifanc yn dod i ymweld â Jason yn APD, ac mae hi’n awyd­dus iawn i dreulio amser gydag ef. Mae Anita’n cael ei mygu gan ym­dre­chion parhaus Siôn i’w phle­sio. Pobol y Cwm: Llun, Mercher a Gwener 8.00; Mawrth ac Iau, 7.30, S4C

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.