Tomen o dryso­rau eto i’w dar­gan­fod ar daith dau ar­be­nigwr

Caernarfon Herald - - PUZZLES -

MAE mwy fyth o dryso­rau i’w dar­gan­fod ym mhennod ne­saf y gyfres newydd Tryso­rau’r Teulu wrth i’r ddau ar­be­nigwr, John ac Yvonne, barhau â’u taith le­dled Cymru nos Iau ar S4C.

Yr wyth­nos hon, mae’r ddau ar y ffordd i chwilota dyfn­deroedd atig Ang­harad Lloyd, sy’n byw yn Sir Gaerfyrd­din gyda’i dau o feibion. Mae Yvonne ar bi­gau’r drain eisiau tyrchu drwy atig Ang­harad gan iddo fod yn llawn i’r ymy­lon gydag eit­emau nad oes gan Ang­harad ga­lon i’w taflu.

“Mae’n holl fy­wyd i yn yr atig, ma’ popeth yno. Un­rhyw beth sai moyn taflu, fi’n mynd â fe lan i’r atig. ‘Na pam mae e mor llawn!” med­dai Ang­harad.

Ond tybed a fydd John yn ll­wyddo i newid hen ar­fe­rion Ang­harad ar ôl iddo ddat­gloi hanes ei chas­gliad anar­ferol o grochen­waith Port­meirion, sydd wedi bod yn eistedd yn se­gur yn yr atig ers talwm? A fydd An­gahrad eisiau gw­erthu, neu a fydd ei gafael sen­ti­men­tal ar ei chas­gliad yn rhy gryf iddi adael iddo fynd?

Yna, yn hudo John ac Yvonne gyda’u tryso­rau lu yn eu cartref yn Llanelli bydd Matt a Siob­han.

Yvonne fydd yn tyrchu i’r gorf­fen­nol i ym­ch­wilio i hanes cloc bryn­odd Matt mewn siop elusen ‘nôl ym 1997. Gyda’r cloc yn tic-to­cian yn wrei­d­diol mewn awyren ym­ladd Al­maenig yn ys­tod yr Ail Ryfel Byd, mae Yvonne ar dân eisiau dar­gan­fod mwy am hen hanes y trysor prin hwn.

Er mai ond prynu’r cloc ar gyfer prosiect celf ‘nôl yn ny­d­diau ei Le­fel A wnaeth Matt, a fydd o’n ei chael hi’n hawdd il­dio i’r dem­tasiwn o daro bar­gen ar ôl dar­gan­fod gwir werth y cloc hanesy­d­dol, cas­gladwy hwn?

Rhoi llaw ar ail­wampio y bydd John yr wyth­nos hon hefyd wrth iddo roi by­wyd newydd i hen stôl sydd wedi eistedd yn ddi­ga­lon yng ng­hartref Matt a Siob­han ers peth amser. Er i’r stôl vin­tage G Plan weld dy­d­diau llawer gwell, mae John yn barod i wynebu’r her o’i thrawsnewid i’w hard­dwch gwrei­d­diol.

“Dwi’m yn teimlo bod un­rhyw reswm i brynu rhy­w­beth newydd pan mae rhy­w­beth hen yn ‘neud y job, a dyw e ddim yn cos­tio shwt gy­ment!” med­dai John, sy’n hen law ar roi by­wyd newydd i hen bethau.

Yn rhedeg siop vin­tage, Cow & Ghost Vin­tage gyda’i bart­ner Kevin, mae John wrth ei fodd yn bod yn greadigol gydag eit­emau mae o’n eu dar­gan­fod.

“Dwi wedi cas­glu bob math o bethe dros y blyny­dde,” med­dai John, sydd â’i gartref yn Ystradg­yn­lais yn llawn o dryso­rau vin­tage. “Roedd gen i lot o bits and bobs, a dwedes i fod digon gand­don ni i wneud stondin - a dyna ddig­wyd­dodd!” ych­wane­godd, gan es­bo­nio tard­diad eu cwmni.

Ar ôl profi ei hun yn dipyn o gi­amstar ar ôl trawsnewid sgert oedd yn perthyn i fam yr artist Elin Vaughan Craw­ley ym mhennod yr wyth­nos di­wethaf o Tryso­rau’r Teulu, bydd John yn ein hys­bry­doli gyda’i drawsnewidiad o’r stôl G Plan yr wyth­nos hon.

“O! Roedd Elin mor lyfli. Ers ffilmio’r rha­glen, dwi wedi go­fyn iddi wneud darn comisiwn fel an­rheg i fy mam. Dwi’n dwlu ar ei gwaith hi!” Tryso­rau’r Teulu Nos Iau 27 Medi 8.00, S4C

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.