CLYNNOG FAWR

Caernarfon Herald - - YOUR COMMUNITY -

The ACF Bar­racks, LL55 2DD. Age 12 (year 11) – 18 years. Learn out­door pur­suits, field craft, team work, com­mu­nity events, First Aid, DoE awards etc. CLWB CANOL DRE: Tel 01286 672638. Satur­day En­trance Fee £1 Mem­bers/ £2 Non Mem­bers. FIRST FLOOR - Bar / Snooker Ta­ble / Pool Ta­ble / Darts / TV. Lift avail­able to First Floor. GROUND FLOOR – Bar / Stage / Dance Floor. En­ter­tain­ment on Satur­day night. Bingo: 9p-9.45pm. En­ter­tain­ment / Danc­ing: 9.45pm-10.30pm. In­ter­val Break: 10.30pm-11pm. En­ter­tain­ment / Danc­ing: 11pm-mid­night. COLOFN ATGOFFA: Mae ym­ch­wil wedi bod ar y gweill i gael hanes y mil­wyr o’r Rhyfel Byd Cyntaf a gof­fawyd ar y golofn atgoffa, ond maent yn cael traf­ferth i gael hanes y rhai can­ly­nol: John Robert Evans, J W Roberts, John Roberts, Wil­liam Roberts, Ge­orge Price Thomas, Robert Wil­liams (Royal En­gi­neer). Os gal­lech helpu, ebosti­wch eich gwybo­daeth i car­reg­cilmeri@gmail.com. CYNGERDD COFIO: Tach­wedd 3 yn Gadeir­lan Ler­pwl. Yn cymeryd rhan make Sioned Terry, Luke McCall, Ilid Anne Jones, Twm Tegid, Llewyrch a Chor y Fron. Bws yn cy­ch­wyn o Gaernar­fon. Manylion a Tho­cyn­nau gan Vaughan Davies. Mold. 01352 752632. CAEATHRO GAR­DEN­ING CLUB: The new sea­son will be­gin on Tues­day, Oc­to­ber 9 at 7pm in the Canol­fan, Caeathro, when Mr John Row­lands will speak to us about that very at­trac­tive flower, the sweet pea. Mem­bers and friends are all wel­come. Light re­fresh­ments will be served af­ter the talk. CAPEL SEILO: ac yn uno yn Salem am 4yp. Bydd Stondin March­nad Deg yng nghyntedd y capel cyn ac ar ol y gwasanaeth bore. SALEM: Sul di­wethaf (Medi 30) roedd oedfa’r bore yng ngo­fal yr aelo­dau. Cyflwyn­wyd cân gan Elin a dar­l­leniad gan Seren Lois a chân a gweddi gan Alis Glyn. Hed­dwen Lois oedd yn cyfeilio ar yr all­wed­del­lau a Mr Wild­ing wrth yr or­gan. Cafwyd neges i’r plant gan ly­wydd y mis, Nan Humphreys. Cyfran­wyd at yr oedfa gan Jean Evans, Alun Roberts a Ifor ap Glyn.Y gweinidog Y Parch Ron­ald Wil­liams oedd yn gwasanaethu yn oedfa’r pryn­hawn.Sul ne­saf, Hy­dref 7fed cyn­helir Oedfa’r Teulu am 10yb a’r gweinidog y Parch Ron­ald Wil­liams fydd yn gwasanaethu am 4yp. Gweiny­d­dir Sacra­ment y Cy­mun yn oedfa’r pryn­hawn. Safwe Salem : www.capel­salem­caernar­fon COM­MU­NITY WEB­SITE: The Com­mu­nity Coun­cil in­tends to establish a com­mu­nity web­site which will in­clude de­tails of the work of the Com­mu­nity Coun­cil but will also have space for other in­for­ma­tion such as lo­cal history, forth­com­ing events, etc. Any­one with ideas re­gard­ing the site are wel­come to con­tact the Clerk (01286 660141). EBE­NESER: Sul Hy­dref 7, 10yb Oedfa yr Ofalaeth yng Nghapel y Groes, Peny­groes, dan ofal y Gweinidog, - Y Parch Gwenda Richards. CANOL­FAN HANES UWCHGWYRFAI: Trefn­wyd dau wei­th­garedd yn ys­tod yr wyth­nos: hyf­ford­di­ant i al­lu­ogi ardal­wyr i ych­wanegu at ein gwe­fan, Cof y Cwmwd (cof.uwchgwyrfai.cymru), yng ngo­fal Gareth Haul­fryn Wil­liams a Miriam Lloyd Jones nos Fawrth, a gard­dio fore Sad­wrn di­wethaf yng ngo­fal Howard ac Anne El­iz­a­beth Wil­liams. Y gwei­th­garedd ne­saf fydd Ein Gwir Hanes ddydd Sad­wrn, 13 Hy­dref, 10.30-2.30, ar y tes­tun He­lyn­tion yn hen lysoedd barn Gwynedd. Y ddau siaradwr fydd J Dil­wyn Wil­liams a Gareth Haul­fryn Wil­liams.

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.