DYDD IAU Y SA­LON, S4C, 9.30

Caernarfon Herald - - YOUR GUIDE -

AR ôl ei fud­dugo­li­aeth hanesy­d­dol yn Rali Cymru GB y llynedd, bydd El­fyn Evans yn hy­derus o allu rhoi perf­formiad ar­all i’w gofio yn y rali eleni, yn ôl y gyrrwr rali o Fachyn­l­leth, Osian Pryce.

Ni fydd Pryce yn gyrru yn y rali eleni wrth iddo geisio cynilo ei ar­ian er mwyn cys­tadlu’r ty­mor ne­saf. Ond mi fydd Pryce, sydd wedi cys­tadlu mewn sawl rali Pen­cam­p­wriaeth y Byd dros y blyny­d­doedd di­wethaf, yn rhan o’r tîm Ralïo+ fydd yn dar­lledu rha­glenni uchaf­b­wyn­tiau bob dydd o Rali Cymru GB eleni yn ogys­tal â tri cy­mal byw.

Emyr Pen­lan a Lli­nos Lee fydd yn ar­wain y tîm cyflwyno, gydag Osian a Gwyn­daf Evans, y cyn ben­cam­pwr rali sy’n dad i El­fyn, yn dadan­soddi’r cy­malau. Bydd Hana Medi yn go­hebu ar y rali ac yn cyfweld â’r gyr­wyr, tra bod Rhys ap Wil­liam a Howard Davies yn y blwch syl­webu. Cyn y rali fawr eleni, caw­som sg­wrs gydag Osian i edrych ym­laen at y pen­wyth­nos.

Fel gyrrwr rali o Gymru, sut oed­det ti’n teimlo’n gweld El­fyn yn en­nill y rali y llynedd? Dw i’n na­bod El­fyn ers oed­dwn i’n ifanc iawn a ‘da ni’n ffrindiau da. Mae’n rhy­w­beth wna’i byth anghofio i fod yn on­est, achos oed­dwn i’n rhan ohono yn rhan o dîm Ralïo+. Oedd gweld un o’n ffrindiau yn en­nill, rhy­wun sydd wedi gwei­thio’n galed iawn i gyrraedd y pwynt yna, yn gwbl ar­ben­nig. Wrth gwrs, dw i yn ceisio di­lyn yr un ll­wybr ag El­fyn mewn ffordd a dw i jyst an­gen cadw i fynd a gob­ei­thio y by­dda’ i yn ei safle o fewn ychy­dig fly­ny­d­doedd.

Mae El­fyn wedi cael ty­mor sigledig ym Mhen­cam­p­wriaeth Rali’r Byd eleni. Beth fydd ei fed­dyl­fryd cyn y rali yma? Mae ‘na fwy o bwysau arno i ddod yn ôl a cheisio en­nill am yr ail dro, ac mi fydd pawb yn dis­g­wyl iddo en­nill. Dydi hynny ddim wastad yn beth da. Ond mae o wedi cael lot o anlwc y ty­mor yma, a hynny ddim yn fai arno fo, sy’n beth rhwys­tredig iddo oher­wydd ‘di o methu gwneud dim byd am y peth. Ydy, mae o wedi gwneud am­bell i gam­gymeriad ei hun a ‘di cael am­bell i rali wael yn ddi­wed­dar ond mi fydd o’n ben­derfynol o geisio rhoi hynny tu ôl iddo yn y Rali Cymru GB. Mae o wedi ‘neud o o’r blaen ac mi wneith hynny roi hy­der iddo yn sicr. Mae’n rhaid iddo anelu at en­nill ond mi fy­d­dai cyrraedd y podiwm yn gan­ly­niad da hefyd.

2010 oedd y flwyd­dyn gy­ntaf i ti gym­ryd rhan yn Rali Cymru GB – beth yw dy at­gofion di o’r rali? Dim ond 17 ml­wydd oed oed­dwn i yn ra­sio yn fy Rali Cymru GB gy­ntaf yng Nghaerdydd, y gyrrwr ifan­caf, ac fe wnaethon ni en­nill y dos­barth o 28 munud. Mae hwnnw’n at­gof sy’n se­fyll al­lan achos ar y pryd doed­dwn i didm yn med­dwl fyswn i’n ● Osian Pryce mynd ym­laen i yrru mewn 15 rali ar­all o’r WRC, ac roed­dwn i’n med­dwl mai dyna oedd y pinacl ar y pryd. Mae lot o bethau neis a gwael ‘di dig­wydd ers hynny, ond wnâi byth anghofio hynny’n sicr.

Ac ar ôl ty­mor tawel i tithau, beth yw’r cyn­l­lun am y flwyd­dyn ne­saf? Dw i ‘di neud am­bell i rali eleni mewn Es­cort MKII, just am sbort. Pres yw popeth yn anf­fo­dus ac mae gen­nyf bobl a nod­dwyr yn fy helpu i, felly gob­ei­thio by­ddaf i’n gal­laf i ail-ddechrau y ty­moe ne­saf. Nes i stry­glo i gael y pres yn­ghyd y llynedd, felly dw i jyst ‘di gael blwyd­dyn dawel eleni a a gob­ei­thio caf i flwyd­dyn well blwyd­dyn ne­saf. MAE drysau’r sa­lon ar agor un­waith eto. Dyma le mae pawb â’i farn, ac yn cael dweud eu dweud yn gwbl ddi-flewyn ar dafod. Mi fydd y tafo­dau min­iog yn ddigon i wneud eich gwallt i droi’n ll­wyd yng ng­hanol y sisyr­nau a’r by­bls. Mae rhai o’ch hoff gymeri­adau nôl yn y gadair, ond fe fydd yna am­bell wyneb newydd hefyd. Clust­feini­wch ar sgyr­siau di­fyr y Sa­lon – o’r clecs lleol i’r newyd­dion pwysig di­wed­daraf. Nid lle trin gwallt yn unig ydy’r sa­lon… dyma’r blwch cyffes mod­ern, lle mae cws­me­ri­aid yn rhannu bob math o gyfrinachau!

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.