DYDD GWENER RALIO+: RALI CYMRU GB, S4C, 10.00

Caernarfon Herald - - YOUR GUIDE -

● Bydd Ralïo+ yn dan­gos uchaf­b­wyn­tiau ar ddi­wedd pob di­wrnod o’r rali, o ddydd Iau, 4 Hy­dref hyd at ddydd Sul, 7 Hy­dref, yn ogys­tal â dar­lle­diad byw o dri chy­mal; cy­mal Dyf­nant ar ddydd Sad­wrn, ac ar ddydd Sul, y cy­mal cyf­fro, Gwydir, a’r cy­mal olaf en­wog ym Mhen-yGog­a­rth, Llan­dudno. Ar nos Lun, 8 Hy­dref, bydd hefyd rha­glen yn dan­gos uchaf­b­wyn­tiau o’r ralïau eraill sy’n cym­ryd lle dros y pen­wyth­nos, y Ben­cam­p­wriaeth Rali Bry­deinig a’r Rali Gened­laethol. GYDA Rali Cymru GB newydd ddechrau, mi fydd criw Ralïo reit yng ng­hanol y cyf­fro yn y rha­glen hon, gyda holl uchaf­b­wyn­tiau di­wrnod llawn cynta’r dig­wyd­diad pwys­i­caf yng ng­hal­endr mod­uro Cymru. Yn di­lyn y cyf­fro fydd Emyr Pen­lan, Howard Davies, Osian Pryce a Hana Medi, a chawn olwg ar y cy­malau, gan gyn­nwys cy­malau Clo­caenog, Brenig, Pen­machno a chy­mal newydd sbon yn Llech­wedd - Slate Moun­tain. Bydd y criw hefyd yn rhoi cyngor ar y lle­fydd gorau i wylio’r rali.

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.