DYDD MERCHER YR AIL RYFEL BYD - BRWYDR STALINGRAD, S4C, 9.30

Caernarfon Herald - - S4C -

Mae Siôn wedi gwiri­oni’n lân gyda ‘Blodeuwedd’, y ro­bot Cym­raeg! Ond dyw Anita ddim yn rhy hoff o ‘ffrind’ newydd Siôn.

Ydi Ei­fion ar fin gwneud rhy­w­beth dwl? Ceisia Eileen ber­swa­dio Ei­fion i bei­dio rhedeg i ffwrdd gyda’i feibion. Mae Britt yn tre­fnu parti Calan Gaeaf munud ola’ yn Y Deri.

Mae Anita yn di­faru bod yn y tŷ ar ei phen ei hun ar no­son Calan Gaeaf. A wnaiff Ja­son lwyddo i gadw ei gyfrinach rhag Sara?

Daw Dai o hyd i hen lun sydd yn codi lot o gwestiy­nau. Ceisia Dai ddar­gan­fod mwy am orf­fen­nol Non trwy fynd i’r fyn­went i chwilio am y gwiri­onedd.

Mae Hy­wel yn cerdded i mewn ar ei gyn-wraig heb ei dil­lad! Pobol y Cwm:

Mae Kelvin mewn tipyn o ben­bleth - dydy o ddim yn siwr os ydy o eisiau mynd i Ler­pwl efo Lowri ar y cwrs trin gwallt, ac wrth gwrs, fydd Philip wrth ei fodd os nad yw am fynd. Dim ond gob­ei­thio nad ydi o am newid ei fed­dwl.

Ar ôl gwneud cy­maint o ffwl o’i hun yn trio cu­sanu Carys, mae gan Dy­lan dipyn o waith ymd­di­heuro, ond yn anf­fo­dus mae Mathew yn dar­gan­fod be ddig­wyd­dodd. Ar ôl gweld y ddau hefo’i gi­lydd yn y caffi, yn lly­gad Mathew, mae’n gadarn­had fod y ddau’n cael perthy­nas.

Mae perthy­nas John a Mags yn dal i bry­deru Sian ac ar ôl be mae’n ei weld hed­diw mae ei amheuon yn cryfhau. Mae Sian yn ben­derfynol o holi Mags be sy’n dig­wydd. Rownd a Rownd: RHAGLEN ddogfen yn ol­rhain cwymp Adolf Hitler drwy gyfr­wng archif a dra­matei­d­dio. Credir nifer fod y cwymp hwn wedi dy­fod ymhell cyn di­wedd y rhyfel yn 1945, yn wir mae rhai yn dweud mai’r 22ain o Fe­hefin 1941 - pan gy­ch­wynn­odd fr­wydr an­fer­thol yn er­byn yr Un­deb Sofi­etaidd - oedd yr union ddy­d­diad ble col­lodd Hitler y rhyfel.

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.