Pobol y Cwm

Caernarfon Herald - - WHAT’S ON LISTINGS | PUBS & CLUBS -

PAM bod Non yn ymd­di­heuro wrth DJ? Mae DJ yn erfyn arni i es­bo­nio beth sy’n mynd ym­laen. Mae Dai yn dechrau poeni fod y gwiri­onedd am wneud mwy o ddrwg nag o les.

Mae gan Jim newyd­dion da i’w rannu, ac mae Rhys yn gwa­hodd Sioned ar ddêt. Beth fydd ei hateb?

Caiff Dai fraw ar ôl cyrraedd adre’n gyn­nar - nid yw’n ha­pus o gwbl gyda beth mae Diane wedi bod yn ei wneud tu ôl i’w gefn.

Mae Diane yn mynnu fod Ja­son yn rhoi’r ar­ian yn ôl yng nghyfrif APD, ond o le gaiff e’r ar­ian? Mae Jim yn dal Ei­fion yn gwei­thio ar dir Pen­rhewl.

Mae Kath yn ceisio cael Mark i gy­sylltu gyda Non; ac mae Anita wedi cael llond bol o Siôn a ‘Blodeuwedd’! Pobol y Cwm: Llun, Mercher a Gwener 8.00; Mawrth ac Iau, 7.30, S4C

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.