NEBO/NASARETH

Caernarfon Herald - - NEWS -

DYSGWYR: Mae Pwyll­gor Ardal Nebo yn awyd­dus i helpu’r nifer cyny­d­dol o ddys­g­wyr yn yr ardal trwy se­fydlu grwp i sg­wr­sio a nhw. Y bwriad yw se­fydlu grwp o Gymru Cym­raeg lleol fydd yn fod­lon tre­fnu amser cyfleus i sg­wr­sio efo’r dysgwyr a thrwy hynny fod yn gy­morth ymar­ferol yn ych­wane­gol i’r gw­ersi ffur­fiol. Os oes rhy­wun yn fod­lon helpu efo’r gwaith yna ffoni­wch O.P. Huws 01286881176 neu Al­i­son Jones 0128 881745.

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.