PENISARWAEN

Caernarfon Herald - - NEWS -

AIL GYLCHU: Mae bin ail-gylchu An­tur Waun­fawr wedi ei le­oli yng nghyntedd Ys­gol Gy­muned Penisarwaen. Coeso i un­rhyw un o’r Gy­muned ei ddefny­d­dio. Bydd yr ys­gol yn der­byn ar­ian am bob bin llawn. Gw­erth­fawro­gir eich cefno­gaeth. CYLCH TI A FI: A warm wel­come to par­ents, child­min­ders, ba­bies and tod­dlers to the weekly ses­sion at Penis­ar­waun Com­mu­nity School Hall every Mon­day 1.30 un­til 3pm. Ac­tiv­i­ties and spe­cial vis­i­tors every month.

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.