DYDD MERCHER DIANC!, S4C, 9.30

Caernarfon Herald - - YOUR GUIDE -

CYFRES ad­lo­ni­ant re­al­iti newydd lle mae dau ddiei­thryn yn dechrau eu han­tur wrth gael eu gadael mewn man anghys­bell, rhy­wle yng Nghymru. Bydd gand­dynt 24 awr i dda­trys prob­le­mau a chyflawni sialen­siau er mwyn cyrraedd y llinell derfyn a chael y cyfle i en­nill £1000. Bydd Mel o Ben­cader, ac An­drew sydd yn wrei­d­diol o Wynedd ond bel­lach yn byw yn Llundain yn cw­bl­hau sialen­siau ac yn ceisio Dianc!

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.