DYDD IAU GWESTY ADUNIAD, S4C, 8.00

Caernarfon Herald - - YOUR GUIDE -

Ar ôl iddo falu ffen­est yn nhŷ Dani mae Kelvin, gyda help Terry, yn gor­fod ei thrw­sio. Mae’n gyfle i Terry roi cyn­gor i Kelvin yn­g­lyn â’r ffordd ym­laen gyda Lowri - efal­lai mai an­gen dipyn o lonydd mae hi - oes yna rw­bath all Kelvin wneud hefo’r plant?

Mae yna no­son al­lan i’r merched ar y gweill - mae Dani, Carys, Gwenno a Lowri am fynd i Copa. Yn anf­fo­dus, mae Lowri’n awyd­dus i weld Philip draw yn y fflat ac yn gor­fod sleifio o Copa i wneud hynny. A wneith un­rhy­wun sylwi?

‘Dyw Mathew a Iolo ddim yn ha­pus yn y tŷ gan fod Mags yn fler a diog. Ond heb yn wybod i’r bechgyn mae gan Mags gyn­l­lu­niau i symud al­lan yn fuan.

Wrth ei weld yn llu­nio gwe­fan i’r Iard, mae Dy­lan yn bro­lio Iestyn, ond nid yw ei dad mor gefno­gol.

Wrth i bara­toadau’r ras fynd yn eu blaen mae Ja­son yn cael mym­ryn o siom yn­g­lyn ag aelo­dau’i dîm. Rownd a Rownd: MAE pob unigolyn sy’n dod i’r gwesty hwn yng nghefn gwlad Cymru gydag un am­can pen­odol: i gy­far­fod rhy­wun o’u gorf­fen­nol - o rai sydd am weld teulu gwaed am y tro cyntaf ers eu mab­wysiadu, i eraill sydd wedi colli cy­syll­tiad dros fly­ny­d­doedd. Di­lynwn pob aduniad wrth i west­eion Gwesty Aduniad wneud cy­syll­tiad o’r newydd, go­fyn cwestiy­nau, a chael ate­bion.

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.