Y WAL: CYPRUS , S4C, 8.00

Caernarfon Herald - - YOUR GUIDE -

Mae un o gymeri­adau mwyaf lli­w­gar Cwmderi sef Cassie Mor­ris yn dy­ch­we­lyd i Gwmderi ar ôl 15 mlynedd o saib.

Ac yn ôl yr ac­tores Sue Rod­er­ick, sy’n chwarae rhan Cassie, dyw hi heb newid dim!

“Mae hi wedi cal­lio rhy­w­faint ond mae hi dal yr un Cassie,” med­dai Sue a gafodd ei magu ym Mhorth­madog, Gwynedd ond yn byw ym Mhenarth bel­lach. “Dan ni wedi sti­cio gyda’r gwallt coch - mae hi’n dal yn ‘full on’, yn gref ac yn med­dwl ei bod hi’n secsi.”

Ond hanes trist sy’n dod a Cassie - a Sue yn ôl i’r Cwm. Bu ei hen ffrind Mrs Mac farw yn Tener­ife ac mae hi’n dy­ch­we­lyd ei ll­wch adref.

“Wrth gwrs col­lom ni Iola Gre­gory - yr ac­tores oedd yn chwarae Mrs Mac - felly mae hyn yn deyrnged iddi hi. Caw­som ni ga­ni­atâd y teulu - oedd yn rhw­bath neis iawn i’w wneud.”

Roedd Sue ac Iola yn ffrindiau da tu al­lan i Pobol y Cwm ac mae Sue yn gweld eisiau ei hen ffrind. “Gwei­thion ni efo’n gi­lydd am gyfnod hir - roedd hi’n ffrind hyfryd. Mae un olygfa yn cael ei ffilmio yn y Deri ac mi oedd yn emosiynol iawn.”

Gada­wodd Cassie Pobol y Cwm nol yn 2003. Roedd hi wedi colli ei chyn-wr Teg (Yoland Wil­liams) a’i mab St­ef­fan (Huw Garmon) mewn am­gylchi­adau dra­matig iawn. Wnaeth St­ef­fan ladd Teg yng Nghys­god y Glyn ac, wrth geisio amd­diffyn ei hun, wnaeth Cassie daro St­ef­fan dros ei ben gyda blwch ll­wch.

Aeth cymeriad Cassie yn ôl i’r gogledd gyda’i mam Beryl ac we­dyn al­lan i Tener­ife i fyw gyda’i hen ffrind Mrs Mac.

Es­bo­niodd Sue: “Felly’r stori yw bod Mrs Mac wedi marw yn Tener­ife ac mae Cassie yn dod a Mrs Mac yn ôl i Gwmderi. Bydd Cassie nôl ar y sgrin ddydd Llun, 3 Rhag­fyr am gyfnod byr - ond bydd hi’n dy­ch­we­lyd yn barhaol ym mis Ch­we­fror.”

Yn ôl Sue, sydd wedi serennu mewn cynyrchi­adau ffilm a theledu fel Gwaith Cartref, Y Syr­cas, Un­der Milk­wood, Corona­tion Street, Twin Town a Hedd Wyn dos y blyny­d­doedd, roedd hi’n ben­derfy­niad ei­thaf mawr iddi ddy­ch­we­lyd i Pobol y Cwm.

“I fod yn hol­lol on­est, o’n i ner­fus wrth fynd yn ôl i’r gyfres - mae pethau wedi newid lot. Mae’n llawer cyfly­mach nag oedd o - ac fel rhy­wun hŷn dwi ddim yn copïo!, med­dai Sue gan chw­erthin. “Ond roedd popeth yn iawn er­byn imi gael y di­wrnod cyntaf drosto - fatha rei­dio beic!”

Mae bod nôl yn y Cwm yn rhoi cyfle i Cassie - a Sue - ddal i fyny gyda hen ffrindiau - gan gyn­nwys ei chyn-gariad Hy­wel Lly­we­lyn (An­drew Teilo).

“Rwy’n neud tipyn bach gyda Hy­wel - mae bach o ‘in­trigue’ fanna - ac mae Iori’n nol hefyd. Bydd dal i fyny gyda Kath Jones (Siw Hughes) yn grêt.”

Nid Cassie yw’r unig wyneb cy­far­wydd sy’n dy­ch­we­lyd i Pobol y Cwm yn ys­tod yr wyth­nosau ne­saf. Bydd Dani Monk (Elin Har­ries) a Seren yn dod i ddi­wedd eu taith yn y camper­van a bydd An­gela (Tara Bethan) yn dod draw i Gwmderi i gwrdd â’i brawd bach newydd Huwi John. MAE taith Ffion Dafis o gwm­pas rhai o waliau mwya’ eiconig y byd yn parhau. Bron i han­ner can­rif ers i’r ynys gael ei hollti’n ddwy gan linell werdd, mae’r ffin dal yno, yn gwa­hanu’r Cypri­aid Twr­caidd a’r Cypri­aid Groe­gaidd oddi wrth ei gi­lydd. Gyda’r cre­i­thiau mor fyw ag eri­oed, bydd Ffion yn clywed straeon dir­dyn­nol o’r ddwy ochr am ef­faith y gwa­hanu arnyn nhw, ac yn cwrdd ag unigo­lion ys­bry­doledig sy’n ceisio hybu un­dod ar ynys Cyprus.

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.