DYDD IAU NOSON LAWEN - CARYL PARRY JONES- DATHLU 60, S4C, 8.00

Caernarfon Herald - - S4C -

Ar ôl dig­wyd­di­adau’r Dolig mae mwy nag un per­son yn chwilio am fad­deuant. Mae Lowri yn diod­def yn arw, ond tra mae hi’n trio’i gorau i os­goi gweld Kay, mae prob­lem fawr yn codi yn nes at adref.

I geisio cael y gwir am hanes perthy­nas y ddau, mae Kay’n ypse­tio Rob­bie, sy’n gwneud i Lowri gyrraedd pen ei then­nyn.

Wrth i Jac ble­dio ar Dani i’w weld, mae hi’n gwe­gian gyda holl gel­wyd­dau pawb.

Gyda Sian a John yn dechrau med­dwl am eu pri­o­das, daw’n amlwg nad yw Sian gant y cant yn ben­dant yn­glŷn â rhai elfen­nau o’r dy­wed­dïad.

Di­olch i frech­dan sosej, mae Arthur yn ll­wyddo i gael Rhys i sbïo ar ei fo­torhome, ond er­byn di­wedd y dydd, bydd dig­wyd­diad peryg yn codi ei fil hyd yn oed yn fwy. Rownd a Rownd: CYFLE ar­all i ddathlu pen-blwydd Caryl Parry Jones yn chwe deg heno, ac yn dathlu gyda hi ar y ll­wyfan en­wog mae llu o artis­ti­aid a cherd­do­rion am­ry­d­dawn - Eden, Gil­das, St­ef­fan Rhys Hughes, Elan, Miriam, Greta a My­fyr Isaac, Mared Wil­liams, Ped­warawd Pres y cerd­do­rion Cai Is­fryn, Gwyn Owen, Dafydd Thomas a Dewi Gar­mon a Chôr Ys­gol Glan Clwyd.

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.