DYDD SUL 35 AWR, S4C, 9.00

Caernarfon Herald - - S4C -

Does un­man yn de­byg i adre’ - ac mae Nia Parry yn ymweld â chartrefi rhai o sêr en­woca Cymru i holi beth yw ystyr ‘adre’ id­dyn nhw.

Yn yr ail gyfres o Adre, sy’n dechrau ar S4C ddydd Mercher, Ion­awr 2, bydd Nia yn ymweld â thŷ’r ac­tores Sharon Mor­gan, yr ac­tor Arwyn Davies sy’n chwarae rhan Mark Jones yn Pobol Y Cwm a’r Ar­glwydd Dafydd Wigley a’i wraig y de­ly­nores Eli­nor Ben­nett.

“Mae’n gyfres bi­wtiffwl i wei­thio arni,” med­dai Nia Parry. “Ym mhob rha­glen ry­dan ni’n ymweld â pher­son adnaby­d­dus ac yn treulio dau ddi­wrnod cy­fan yn eu cartref nhw.”

“Mae’r cartrefi yn adlewyrchu eu cymeriad nhw - hanes eu by­wyd, beth sy’n bwysig id­dyn nhw a sut maen nhw’n byw.”

Yr unig beth sy’ ddim yn newid yw’r croeso - yn y gyfres hon mae Nia yn ymweld â’r ffermwr a’r cyflwynydd poblo­gaidd Dai Jones, Llani­lar ger Aberys­t­wyth. “Yn nhŷ Dai Jones roedd rhaid cael brêc bob cwpl o oriau a chaw­som ni ginio bîff llawn - mi oedd o ac Ol­wen yn hosts an­hy­goel!”

Yn ôl Nia mae’r broses o ffilmio Adre yn un sydd yn ei­thaf hamd­de­nol. “Mae o’n broses reit re­laxed. Da ni’n creu’r rha­glen ar y cyd gyda nhw.”

Oedd un­rhyw syr­preisus o gwbl wrth ffilmio’r gyfres? “Wel, yn aml iawn mae eu cartrefi nhw fel eu cymeri­adau nhw. Er en­ghraifft aethom ni i dŷ Caryl Parry Jones yn y gyfres gy­ntaf ac mi oedd o’n llawn by­wyd a bwrlwm - yn union fel oed­dwn i’n dis­g­wyl

“Ry­dan ni’n ymweld a thŷ Arwyn Davies yn y gyfres newydd a do’n i eri­oed wedi cy­far­fod Arwyn ac felly ddim yn gwybod beth i ddis­g­wyl. O’n i’n gwybod ei fod o’n ac­tor ond ddim yn gwybod llawer am ei waith fel cy­fan­sod­dwr. Roedd ei dŷ yn hyfryd a chaw­som gyfle i weld ei sti­w­dio lle mae o’n gwneud ei waith recor­dio.”

Roedd tŷ Sharon Mor­gan yng Nghaerdydd yn dipyn o sypreis. “Rwy’n ei gweld hi fel rhy­wun sy’n ifanc ei ffordd ond mae cy­maint o hen bethau yn ei thŷ. Ro’n i’n dis­g­wyl iddi fyw mewn lle rili mod­ern ond roedd e fel amgueddfa.”

Mae Nia yn synnu pa mor agored yw’r gwest­eion. “Maen nhw’n hol­lol agored. I ystyried mai dyma eu hafan nhw, maen nhw’n gadael imi fynd mewn i un­rhyw ‘stafell a go­fyn un­rhyw gwestiwn. Pan ti’n eu gweld nhw yn eu cynefin, ti’n gweld ochr ar­all o’r cymeriad cy­hoed­dus.” CYFRES newydd sbon. Mae’r rhei­th­gor, sydd wedi bod yn eistedd yn y llys am ym­ron i bythefnos mewn achos o lofrud­di­aeth, yn cael eu rhy­d­dhau i’w hystafell i bwyso a mesur, ac i ddod i dded­fryd. Ond ychy­dig a wyd­dant wrth gerdded y cori­dor hir ar gy­ch­wyn y gyfres, y bydd un oho­nynt yn gorff ymhen 35 awr. Wrth fwrw plei­d­lais, mae’r rhei­th­gor yn rhanedig. Pwy fydd yn dy­lan­wadu ar bwy? Pwy fydd â’r farn gry­faf?

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.