Caernarfon Herald

PENRHYNDEU­DRAETH

-

GWYL FLODAU ENFYS: Rhoi Diolch am waith y GIG Eglwys Y Drindon Sanctaidd Penrhyndeu­draeth Mis Awst 18-22, 10yb-4yp. Mynediad am Ddim. Raffl, Lluniaeth Gweithgare­ddau Plant. Elw i Awyr Las. Gwasanaeth Diolchgarw­ch am waith GIG Ddydd Sul Mis Awst 22, 2yp. RAINBOW FLOWER FESTIVAL: and Service of Thanksgivi­ng for the work of the NHS. August 18-22, 10am-4pm. Admission Free. Raffle, Teas, Children’s Activities. Service of Thanksgivi­ng, Sunday, August 22, 2pm. Proceeds to Awyr Las NHS Charities.

Newspapers in English

Newspapers from United Kingdom