Merched Glan­nau Teifi

Carmarthen Journal - - Living In: Community News -

DECHREUWYD y ty­mor newydd yn mis Medi gan ein lly­wydd Rhi­an­non Ainsworth wrth groe­sawu pawb yn ôl i westy‘r Porth ar gyfer blwyd­dyn ar­all o wei­th­gared­dau. Ein gwraig wadd oedd Mrs Mar­garette Hughes o Hendyg­wyn ar Daf. Fe‘i mag­wyd yn Cw­er­chyr, Aber­banc. Myny­chodd Ys­gol Aber­banc ac Ys­gol Ra­madeg Llandy­sul. Cafwyd straeon did­dorol am ei by­wyd yn Aber­banc, Llandy­sul a thu hwnt. Di­olch­wyd iddi gan Owenna Davies.

Yn mis Hy­dref ein gwraig wadd am y no­son oedd Sian Spencer. Merch leol yw yn wrei­d­diol o Bontsian. Myny­chodd Ys­gol Pontsian ac Ys­gol Gy­fun Dyf­fryn Teifi. Mae Sian wedi hyf­forddi fel hyf­ford­dwraig bersonol ac yn cyn­nal dos­barthi­adau cadw‘n heini yng Nghastell Newydd Em­lyn. Rhann­odd ei phrofi­adau a chaw­som ymar­fe­rion syml er mwyn cadw’n iach. Di­olch­wyd iddi gan Gwyneth Al­ban. Ymweliad chwmni Celtic Coun­try Wines yn Hen­l­lan oedd wedi ei drefnu ar gyfer cy­far­fod mis Tach­wedd. Croe­sawyd yr aelo­dau gan Rhi­an­non Ainsworth i’r adeilad pwr­pa­sol sydd yn cyn­nwys siop a chaffi. Cafwyd hanes y cwmni sydd wedi ei se­fydlu ers pum mlynedd ar hugain gan y perchennog Mr Shipp a‘i ddau fab Richard a Darren. Caw­som gyfle i flasu’r gwi­noedd am­ry­wiol, jam a chut­ney cyn siopa Nadolig. Di­olch­wyd id­dynt gan Yvonne Bowen. Yna aethom nol i’r Porth i gael ein sw­per bla­sus.

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.