Ban­cyfe­lin

Carmarthen Journal - - Living In: Community News -

Cyn­gerdd Nadolig Cyn­helir Cyn­gerdd Nadolig Ys­gol Ban­cyfe­lin, yn­ghyd â’r Cylch Mei­thrin a Chor Bois y Felin yn Neuadd Ban­cyfe­lin ar Ddydd Llun am 6.30yh.

Capel Cana Dydd Sul, 1.30yp, Gwasanaeth Nadolig yn y festri gyda ph­lant yr Ys­gol Sul a’n Gweinidog, y Parchedig Beti-Wyn James. Parti Nadolig i ddi­lyn.

Dathlu’r Nadolig yn y gy­muned By­d­dwn yn dathlu’r Nadolig yn y gy­muned eto eleni gyda gorym­daith drwy’r pen­tref nos Sul, Rhag­fyr 23, am 6yh. Oedfa dan olau can­nwyll i ddi­lyn yng Nghapel Ban­cyfe­lin.

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.