Merched y Wawr Llandy­sul

Carmarthen Journal - - Living In: Community News -

OHERWYDD y difrod yn y Pw­erdy yn sgil lli­f­o­gydd Storm Cal­lum, bu rhaid dod o hyd i gartef newydd ar gyfer cy­far­fod mis Tach­wedd, a di­olch i Eglwys St Ty­sul, Llandy­sul, am gael defny­d­dio neuadd yr eglwys lle roedd croeso yn cael ei es­tyn i’r aelo­dau gan Me­gan, y lly­wydd. Ar ôl canu cân y mu­diad, croe­sawyd Carys Jones o Lanst­ef­fan i’n plith, gwyneb cy­far­wydd ar Pryn­hawn Da S4C. Eglurodd i ni fel yr oedd yn mynd ati i gyn­l­lu­nio se­tiau a dil­lad ar gyfer rha­glennu teledu. Rhod­dwyd y di­olchi­adau am noswaith did­dorol gan Nesta. Rhi­anon en­nil­lodd y raffl a oedd yn rhod­dedig gan Wenna, ac roedd y te yng ngo­fal Va­lerie, Mary a Pe­tra.

Yng nghy­far­fod mis Rhag­fyr, Yvonne yr is-ly­wydd oedd yn lly­wyddu yn ab­senoldeb Me­gan. Can­wyd cân y mu­diad, ac fe gaw­som noswaith o ffilmiau yng ngh­wmni Ivor a Michelle Thomas. Gwylia­som dwy film fer, y cyntaf yn dan­gos Dyf­fryn Clet­twr ar ei orau a hanes hen gymeri­adau o’r ardal, ar ail ffilm yn dan­gos fel y mae by­wyd merched wedi newid dros y blyny­d­doedd di­wethaf.

Gw­naed y di­olchi­adau am noswaith hwyliog gan Va­lerie. Roedd y raffl yn rhod­dedig gan Beth, ac Ann Jones oedd yr en­nil­lydd. Para­towyd mins peis a gwin po­eth i’r aelo­dau gan Me­gan, Ger­a­lyn a Sheila cyn inni ddy­muno Nadolig Llawen i’n gi­lydd a throi tuag adref.

Noder bod cy­far­fod mis Ion­awr ar nos Wener y 11 o Ion­awr yn Ng­westy’r Porth, pan y bydd noswaith cwis wedi e’i drefnu i gymdei­thasau a bus­nesi Llandy­sul.

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.