Carmarthen Journal

Cwmffrwd, Idole a Croesyceil­iog

-

Capel Penygraig

Gweinidog y Parchedig Meirion Sewell. Oedfaon am 10.30yb. Gorffennaf 25, gweinidog, Capel; Awst – dim gwasanaeth­au; Medi 5, gweinidog, capel; Medi 12, Parch Euros Jones Evans, capel; Medi 19, gweinidog, capel. Ymholiadau i Geraint Roberts ar 01267 229047 neu geraintrob­erts@btinternet.com

Newspapers in English

Newspapers from United Kingdom