Bancf­fos­fe­len & Cr­w­bin

Llanelli Star - - Letters -

Your Bancf­fos­fe­len & Cr­w­bin correspond­ent is Keith Evans, 43 Brandy­way, Pon­ty­berem, 01269 871955, kei­the­[email protected] bt­in­ter­net.com

Eisteddfod Gadeiriol Bancf­fos­fe­len Dydd Sad­wrn, Hy­dref 13, 1yp yn Neuadd Bancf­fos­fe­len a Chrw­bin. Pris myne­diad oedo­lion £3, plant 50c. Clinig Ffliw Med­dygfa Nan­ty­glo Mae brechiad ffliw yn rhad ac am ddim i bobl sy’n 65 oed neu drosodd ac i bobl sydd a chyfly­rau med­dy­gol cronig. Bydd y frechiad ar gael i gleifion sydd wedi’u cofre­stru ym Med­dygfa Nan­ty­glo bob Dydd Llun a dydd Mercher rhwng han­ner dydd a 1yp a rhwng 5yp a 6yp. Fydd y wasanaeth yma yn cy­ch­wyn wyth­nos cyntaf mis Hy­dref ac yn parhau nes fod y cyflen­wad yn dod i ben.

Llyfrau Lla­far Cymru Yn ddi­wed­dar bu Rhys Meirion yn cas­glu sto­riau yn ymwneud a’r cawr o’r Mynydd sef Ray Grav­ell. Ffr­wyth ei wait yw’r llyfr Sto­riau Grav a bydd y lan­siad Nos Wener Tach­wedd 9 am 7yh yn Neuadd Pon­ty­berem. Er­byn hynny fe fydd y llyfr wedi ei recor­dio ar gyfer pobl sydd yn ddall neu ag an­haw­ster dar­llen. Yn di­lyn y lan­siad bydd cyn­gerdd gydag Elin Fflur, Aled Wyn Davies a Theatr Ieuenc­tid Men­ter yn ymuno gyda Rhys ei hun. Bydd rhaid aros tan fis Medi cyn fydd y to­cyn­nau ar gael a cheir gwybo­daeth bel­lach nes ym­laen.

Cr­w­bin Sil­ver Band Re­hearsals each Tues­day 7pm to 9pm and each Sun­day 6pm to 8pm in the band room un­der the guid­ance of MD Craig Roberts. Cymdei­thas Hanes Cwm Gwen­draeth To join or find out more from the lo­cal Welsh his­tory so­ci­ety con­tact Rhian Rees on 01269 871209. car­olmskel­[email protected]­in­ter­net.com

Bri­tish Le­gion Head­quar­ters Ev­ery Mon­day, Thurs­day, Satur­day and Sun­day there is cof­fee and bingo in the Royal Bri­tish Le­gion head­quar­ters,Burry Port at 8pm. Ad­mis­sion 50p.Last bingo books 7.50pm.

Or­gan recital This is on Fri­day, Septem­ber 28, at 7pm in Jerusalem Chapel. Hugh Tregelles-Wil­liams on the or­gan will be sup­ported by Cor Curiad. Tick­ets £7 with tea and cof­fee to fol­low.

Lit­ter Pick The Pem­brey and Burry Port Grab and Bag vol­un­teer lit­ter pick­ing group will be meet­ing in Burry Port at Seav­iew Ter­race car park on Septem­ber 28 from 10am un­til noon.All equip­ment is pro­vided but please be sure to bring a pair of gloves. As well as clean­ing up our lo­cal ar­eas vol­un­teers can also sign up to re­ceive time cred­its. Ev­ery­one is wel­come but chil­dren un­der 16 must be ac­com­pa­nied by an adult. For fur­ther in­for­ma­tion please ring 07971 131184.

Gar­den Club Com­mit­tee There is a com­mit­tee meet­ing of the Pem­brey and Burry Port Gar­den­ing Club on Mon­day at 7pm in the Com­mu­nity Hall Pem­brey.

Pem­brey Burry Port WI This is on Tues­day at 2pm in Jerusalem Chapel vestry. Pat Devon­ald and He­len Lloyd from the flo­ral so­ci­ety will give a demon­stra­tion. This is fol­lowed by a com­pe­ti­tion of three flow­ers pre­sented in an un­usual ves­sel. The WI meet on the fourth Tues­day of each month.

Friends of Ten­ovus Cancer Care The Pem­brey and Burry Port friends have started a Meet with Us group on the first Tues­day of the month from 6.30pm to 7.30pm in Pem­brey Church Hall, Ran­dell Square, Pem­brey. Come along and meet our friends group for a cuppa,a chat and maybe join our vol­un­teer list and help us put the fun in fundrais­ing. Re­fresh­ments and a raf­fle avail­able. For in­for­ma­tion con­tact An­gela at pem­brey­bur­ry­port ten­ovus­[email protected] Her­itage Walk­ing Project There are free Pem­brey and Burry Port Her­itage Walk­ing Tours ev­ery Wed­nes­day morn­ing at 10.30am un­til Wed­nes­day, Septem­ber 26. We meet at Caffi Lolfa, Step­ney Road, Burry Port. For more in­for­ma­tion con­tact 07946 583110.

Ty Go­lau group For peo­ple with

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.