Drefach

Llanelli Star - - News -

Your Drefach cor­re­spon­dent is Clive Green, 61

Heol Cwm­mawr, Drefach.

01269 841071 drefach­[email protected]­hoo.co.uk

Coffee morn­ing The an­nual Macmil­lan coffee morn­ing will this year be held on Wed­nes­day, Oc­to­ber 3, from 10am un­til noon. The venue is the He­bron Vestry and you are asked to park in the school bus bay if com­ing by car. Please give this wor­thy event the fullest sup­port.

Flu in­jec­tions El­i­gi­ble pa­tients of the Cross Hands & Tum­ble Med­i­cal Part­ner­ship should note that the win­ter flu jab ses­sion this year will be held on Wed­nes­day, Oc­to­ber 24, in Tum­ble Hall. The times are 8am to 12.45pm and 2pm to 6pm. Please use the car park op­po­site the hall.

Capel Seion Oedfa am 10.30yb fel ar­fer yng Nghapel Seion dydd Sul gyda’n parchus weinidog yn gwasanaeth­u. Os bydd un­rhyw newid yn y tre­f­ni­ant yma by­d­dwn yn cy­hoeddi ar y Sul cynt ac yn gosod hys­by­seb yn y man­nau pri­odol . Cinema The Meg (Cert 12A) is the film to be shown at Cross Hands Cinema on Fri­day, Mon­day and Tues­day. Doors open at 6.30pm with the film start­ing at 7pm. Fur­ther in­for­ma­tion on fu­ture event can be ob­tained by search­ing www. crosshand­shal­land­cin­ema.co.uk or our Face­book page.

Llyfrau Lla­far Cymru Yn ddi­wed­dar bu Rhys Meirion yn cas­glu sto­riau yn ymwneud a’r cawr o’r Mynydd, sef Ray Grav­ell. Ffr­wyth ei waith yw’r llyfr Sto­riau Grav a bydd lan­siad Nos Wener, Tach­wedd 9, am 7yh yn Neuadd Pon­ty­berem.

Er­byn hynny fe fydd y llyfr wedi ei recor­dio ar gyfer pobl sydd yn ddall neu ag an­haw­ster dar­llen. Yn di­lyn y lan­siad bydd cyngerdd gydag Elin Fflur, Aled Wyn Davies, a Theatr Ieuenc­tid Men­ter Cwm Gwen­draeth Elli yn ymuno gyda Rhys. Mae to­cyn­nau £15 a £5 i blant ar gael yn Neuadd Pon­ty­berem, Men­ter Cwm Gwen­draeth Elli, Swyddfa Llyfrau Lla­far Cymru, Siop y Pen­tan (Caerfyrd­din), Mansel Thomas (01554 890172), a un­rhyw aelod o’r pwyllgor.

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.