Car­way

Llanelli Star - - LETTERS -

Cy­dymdeimlo Mae Bethel Cawre wedi colli un o aelo­dau ffy­ddlon y Capel sef Olive Mor­gan, Anghorfa. Mae ein cy­dymdeim­lad dwys yn mynd i San­dra a Nigel Stephens a Paul a Kee­ley Mor­gan: hen fam-gu i Rachel, Kelsey, Kieran, Lind­sey, Sam ac Ang­harad. Boed i chwi oll dder­byn ein cy­dymdeim­lad dwys yn eich galar. Bydd gwasanaeth cy­hoed­dus ym Methel, Carwe, hed­diw am 2yp.

Capel Bethel Dydd Sul, bydd y Parchedig Geraint Jenk­ins, Trim­saran yn gwasanaeth­u am 5yh. Ar ddydd Sul, Ebrill 21m bydd y Maria Evans, Caerfyrd­din yn gwasanaeth­u am 2yp. Bydd yna groeso cynnes i chwi oll ymuno gyda ni.

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.