Car­way

Llanelli Star - - LETTERS -

Cy­dymdeimlo Mae Bethel Cawre wedi colli un o aelo­dau ffy­ddlon y Capel, sef Mrs Olive Mor­gan, Anghorfa. Mae ein cy­dymdeim­lad dwys yn mynd i Mrs San­dra a Nigel Stephens a Mr Paul a Kee­ley Mor­gan: hen fam-gu i Rachel, Kelsey, Kieran, Lind­sey, Sam ac Ang­harad. Boed i chwi oll dder­byn ein cy­dymdeim­lad dwys yn eich galar. Capel Bethel Dydd Sul, Ebrill 21, bydd Maria Evans, Caerfyrd­din yn gwasanaeth­u am 2yp.Bydd yna groeso cynnes i chwi oll ymuno gyda ni.

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.