Kid­welly

Llanelli Star - - COMMUNITY NEWS -

Your Kid­welly cor­re­spon­dent is Donna Jones, 1 Westhill Cres­cent, Kid­welly.

01554 890926 [email protected]­in­ter­net.com

Sul Sbe­sial Eleni mae’r Sul Sbe­sial Cyd-en­wadol yn cael ei gyn­nal ynn Nghanol­fan Gwen­l­lian, Cy­d­weli ar yr ail Sul ym mis Gorf­fen­naf, sef 14 Gorf­fen­naf am 10.30yb. Prif siaradwr eleni yw Mike Adams, Llanelli a bydd criw Agor y Llyfr Rhy­daman yn go­falu am y rhan­nau ar­wein­iol. Yn ar­wain y Mawl bydd band El­fyn a’i griw sydd yn brofi­adol iawn ac yn llawn o fo­liant ddi-duedd i’n Harg­w­lydd. Felly dewch draw i Gy­d­weli ar y 14 Gorf­fen­naf, bydd ston­d­inau Men­ter Ieuenc­tid Cristno­gol Sir Gaerfyrd­din yno, Cymdei­thas y Beibl, Cy­morth Cristno­gol a llyfrau Cy­hoed­di­adau’r Gair a Chyn­gor Ys­go­lion Sul. Thema eleni yw Estyn Llaw a bydd cas­gliad tuag at Gwaith Ban­ciau Bwyd Sir Gaerfyrd­din. Cyfle i gael sg­wrs dros paned ar ddi­wedd yr Oedfa. Croeso cynnes iawn i bawb.

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.