Drefach

Llanelli Star - - NEWS -

Your Drefach cor­re­spon­dent is Clive Green, 61

Heol Cwm­mawr, Drefach.

01269 841071 drefach­[email protected]­hoo.co.uk

Capel Seion Oedfa am 10.30yb, fel ar­fer yng Nghapel Seion dydd Sul gyda’n parchus weinidog yn gwasanaeth­u. Os bydd un­rhyw newid yn y tre­f­ni­ant yma by­d­dwn yn cy­hoeddi ar y Sul cynt ac yn

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.