Cyn­nyrch ys­gol yn ple­sio Jamie Oliver

North Wales Weekly News - - PUZZLES -

plant yn dan­gos i ddis­gy­blion eraill sut i wneud y siytni, fel bod pawb yn dysgu sgiliau newydd.

“Ni ydi’r ys­gol gy­ntaf yng Nghymru i ymuno efo prosiect ad­dysg Jamie’s Kitchen Gar­den, sy’n cyn­nwys adnod­dau ar lein i staff dysgu i helpu plant ddysgu sut i dyfu bwyd a choginio pry­dau maethlon.

“Roed­den ni mor falch pan yrrodd Jamie neges i ni ar Twit­ter, yn dweud ei fod o’n med­dwl bod y siytni’n ‘hyfryd’, ac wedi ych­wanegu sws - roedd hynny’n gwneud gwa­ha­ni­aeth o ddifri i’r plant.

Bydd yr elw o werthu’r siytni a’r wyau ym Mod­nant yn mynd yn ôl i gyl­lideb ad­dysg yr ys­gol.

Dy­we­dodd rhe­olwr gy­far­wyd­dwr Canol­fan Bwyd Cymru Bod­nant, Chris Mor­ton: “Ry­dan ni eisiau dan­gos y gorau o gyn­nyrch Cymru – ac mae hwn yn un o’r rhai gorau rydw i wedi’i flasu eri­oed, yn ben­dant gys­tal â’r rhai eraill y by­d­dwn ni’n eu cael yma’n rhe­o­laidd.

“Mae’n wiri­oned­dol bwysig cael plant i ddeall sut mae bwyd yn cael ei gyn­hyrchu, beth sy’n dig­wydd o’r cae tr­wodd i’r ge­gin ac we­dyn i’r siop.

“Mae an­gen llongy­farch Mr Jones am ei ag­wedd tuag at ad­dysg a maeth – rydw i’n edrych ym­laen at ei weld o a’r plant yn ôl yn siop fferm Bod­nant efo mwy i’r siytni.”

Ymysg y plant ym Mod­nant yn annog siop­wyr i flasu’r siytni roedd Nel Pethig, dis­gybl Bl­wyd­dyn Chwech, 11 oed, o Fae Col­wyn.

Dy­we­dodd Nel: “Mi wnes i fwyn­hau bod ym Mod­nant hed­diw yn fawr ac roed­dwn i’n ha­pus iawn wrth gly­wed fy mod i gael dod yma. Rydw’n falch iawn o hyn.

A dy­we­dodd dis­gybl ar­all o Flwyd­dyn Chwech, Ieuan Lan­caster, deg oed, o Lan­dudno: “Roedd o’n llawer o hwyl i’w wneud a thorri’r nionod yn ddar­nau, ac mae blas da arno. Mae’n gyf­frous iawn bod Jamie Oliver wedi gyrru tweet am­danom ni gan ei fod o’n seren fawr.”

Y pri­fathro Ian Keith ones gydag, o’r chwith,J Ieuan Lan­caster, 10, Ge­or­gia Ha­gin, 11 a Nel Pethig, 11. Uchod Jamie Oliver a’r siytni bla­sus

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.