Plant yn plannu syr­cas o liw

North Wales Weekly News - - PUZZLES -

MAE plant ys­gol â’u bysedd gwyrdd wedi bod yn bry­sur yn llonni ys­tâd o dai.

Mae’r dis­gy­blion o Ys­gol Tan y Mar­ian ac Ys­gol Pen­maen­rhos wedi helpu i blannu mwy na 10,400 o fyl­biau cyn­nar o am­gylch Parc Peul­wys yn Llysfaen er mwyn ych­wanegu sblash mawr o liw i’r ardal y Gwan­wyn ne­saf.

Trefn­wyd y Plannu Mawr gan gymdei­thas tai Cartrefi Conwy fel rhan o ra­glen barhaus i ad­fy­wio a gwella’r am­gylchedd.

Ymun­odd ten­an­ti­aid a chwaraewyr o glwb Rygbi Gogledd Cymru (RGC) gyda’r plant ys­gol i blannu’r mynydd o fyl­biau.

Dy­we­dodd Swyd­dog Dat­blygu Am­gylchedd Cartrefi Conwy, Matt Stowe, fod y rhy­wogaethau o fyl­biau wedi cael eu dewis yn ofalus er mwyn sicrhau eu bod yn blodeuo’n gyn­nar ac felly bydd y blo­dau’n marw yn ôl cyn i waith torri glaswellt y gwan­wyn gy­ch­wyn.

Med­dai: “Ry­dym wedi dewis ped­war rhy­wogaeth o saf­frwm, eirlysiau, clychau’r gog, cilia a frit­il­laria ochr yn ochr â Chen­nin Pedr. Rwy’n credu bod pawb sy’n ymwneud â’r prosiect yn awyd­dus i weld y sioe pan ddaw’r gwan­wyn - mae’n S mynd i edrych yn ogoned­dus.

“Gob­ei­thio y by­d­dwn yn gweld cyn­nydd yn y gwenyn, gloÿnnod byw a by­wyd gwyllt ar­all sy’n ymweld â’r ardal gan wrth i’r blo­dau blodeuo

“Y plannu byl­biau yw’r darn olaf yn y gwaith o ad­fy­wio am­gylchedd ys­tâd Parc Peul­wys. Rwy’n credu ein bod wedi cyflawni ein gweledi­gaeth o greu cy­muned i fod yn falch ohoni ac rwy’n gwybod bod llawer o denan­ti­aid a phreswyl­wyr wrth eu bod­dau gyda’r ffordd y mae’r ys­tâd yn edrych.

“A phan fydd y byl­biau yn blodeuo, mae’n mynd i edrych hyd yn oed yn fwy traw­iadol a hyd yn oed yn fwy croe­saw­gar.”

Daeth llu o ddis­gy­blion Ys­gol Tan Y Mar­ian ac Ys­gol Pen­maen­rhos al­lan yn eu hes­gidiau glaw er mwyn helpu i blannu’r byl­biau.

Dy­we­dodd pen­naeth Ys­gol Tan Y Mar­ian Rhian Jones: “Mae wedi bod yn ffordd wych o gael y plant i gym­ryd rhan a helpu i ddat­blygu eu hys­bryd cy­munedol.”

Adleisi­wyd y teim­lad gan Lisa Pix­ton, pen­naeth Ys­gol Pen­maen­rhos: “Rwy’n credu ei fod yn rhoi gwir ymdeim­lad o falchder yn y gy­muned lle maent yn byw.”

Plant ys­gol lleol yn gwrando’n as­tud ar gy­far­wyd­di­adau Matt towe cyn plannu’r byl­biau

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.