Trem yn ôl ar rhai o gemau gorau Huw

North Wales Weekly News - - PUZZLES -

BLE roed­dech chi pan enil­lodd Cymru’r Gamp Lawn yn 2005? Neu pan drechodd y Crysau Co­chion y Spring­boks yng ngêm gy­ntaf Stadiwm y Mileniwm ym 1999? A beth wnaethoch chi i ddathlu ar ôl i Gymru guro Lloegr 30-3 yn 2013?

Mewn rha­glen ar­ben­nig, bydd y syl­we­bydd a’r dar­lledwr Huw Lly­we­lyn Davies yn pori drwy’r archif i dde­thol gemau mwyaf cofi­adwy ein tîm cened­laethol yng ngh­wmni nifer o chwaraewyr adnaby­d­dus.

Bu Huw Lly­we­lyn Davies yn syl­we­bydd ar gemau rygbi cened­laethol, clwb a rhan­barthol Cymru ers dechrau S4C ym 1982 tan y llynedd. O’r Goron Driphlyg ym 1988 i’r Gamp Lawn yn 2005, chwalu Lloegr i gi­pio’r Ben­cam­p­wriaeth yn 2013 a Ffeinal Cw­pan y Byd yn Ne Af­frica ym 1995, mae Huw yn mynd â ni ar daith gyf­frous ac emosiynol drwy’r llon a’r lleddf.

“Ar ôl syl­webu ar gemau rygbi yn y Gym­raeg am dros 30 mlynedd, mae sawl gêm yn aros yn y cof, nid yn unig o ran sa­fon y chwarae a chyf­fro’r gêm ei hu­nan, ond o ran pwysi­gr­wydd yr achly­sur,” med­dai Huw sy’n wrei­d­diol o Waun Cae Gur­wen yn Nyf­fryn Aman.

“Roedd rownd derfynol Cw­pan Rygbi’r Byd ym 1995 yn brofiad byth­gofi­adwy. Roedd Nel­son Man­dela wedi ei ethol yn ar­ly­wydd y flwyd­dyn gynt, ac fe wis­godd grys y Spring­boks – gwei­thred sym­bo­l­aidd a ph­werus iawn. Am­seru yw popeth ym myd rygbi. A bu’n rhaid i mi aros 26 mlynedd fel syl­we­bydd ar gemau i gael cyfle i syl­webu ar gêm y Gamp Lawn yn 2005. Dyna i chi wefr a gwir an­rhydedd, yn en­wedig gan i Gymru en­nill y Gamp Lawn deirg­waith yn ys­tod yr ‘Oes Aur’ yn y 1970au.

“Un o’r gemau gorau yn fy marn i oedd y gêm rhwng Ffrainc a Se­land Newydd yng Ngh­w­pan Rygbi’r Byd yn 1999 – Jonah Lomu yn hyrd­dio drwy’r Ffrancwyr yn yr hanner cyntaf, a Ffrainc yn dawn­sio o gwm­pas y crysau duon yn yr ail hanner!” Goreuon Rygbi Huw Lly­we­lyn Davies: S4C, nos Iau 9.30pm

Garry Monk (Richard Lynch)

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.