Garry mewn dyfroedd dyfnion eto

North Wales Weekly News - - PUZZLES -

MAE gwyl­wyr Pobol y Cwm wedi hen ar­fer â gweld Garry Monk mewn dyfroedd dyfnion, felly nid yw’n syn­dod ei fod o yn ei chanol hi eto yr wyth­nos hon wrth iddo golli swm mawr o arian.

Nid dyma’r tro cyntaf i Garry fod mewn tr­wbwl. Pwy all anghofio y tro y difethodd ei ddi­wrnod pri­o­das, oher­wydd iddo ddwyn bagiau llaw? Ond dyma’r tro cyntaf i Garry gam­bi­hafio fel dyn priod.

“Mae Garry yn go­fyn i Gethin fynd i gwrdd â chyswllt iddo er mwyn cas­glu swm mawr o arian. Ond ar ei ffordd adref, mae Gethin yn cael ofn wrth weld yr heddlu ac mae’n cud­dio’r bag. Ond pan aiff yn ôl i chwilio am yr arian, mae wedi di­flannu,” es­bo­nia Richard Lynch sydd wedi bod yn portreadu perchennog amheus garej Cwmderi ers 12 mlynedd.

Mae’r ffaith bod Gethin yn frawd yng nghyfraith i Garry yn ogys­tal â gwei­thio iddo yn y garej yn gwneud pethau’n waeth, yn ôl Richard. “Dydy Garry ddim yn rhy hoff o Gethin ac ar ôl iddo golli’r arian, aiff Gary yn ben­wan.”

Sioned sy’n dod o hyd i’r £17,000 wedi’u cud­dio mewn ll­wyn – ond beth wnaiff hi gyda’r arian tybed? Pobol y Cwm: Llun, Mawrth, Iau, 8pm. He­fyd am 8.25pm nos Fawrth yr wyth­nos hon

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.