DY­LAN AR DAITH S4C, 9PM

North Wales Weekly News - - PUZZLES -

MAE Dy­lan Ior­w­erth yn tei­thio i Hir­waun, Efrog Newydd, Iowa a Scran­ton wrth iddo ol­rhain hanes menyw a oedd yn ddy­lan­wadol iawn yn ei dydd, ond sydd er­byn hed­diw wedi mynd yn an­gof – Mar­garet Roberts. Ar ôl symud i Scran­ton, Penn­syl­va­nia ym 1881 gyda’i gŵr Wil­liam, gw­naeth ei marc ar y gy­muned honno, ar Gymry Amer­ica ac ar Gymru’r cyfnod drwy ei herthyglau di­flewyn ar dafod yn Y Drych.

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.