EGLWYSBACH

North Wales Weekly News - - FAMILY NOTICES -

CAPEL MC: Sul yr Ofalaeth yn Seion Llan­r­wst am 10yb, Cor y plant ag unigo­lion yn cymeryd rhan, cas­gliad ar­ben­nig ag paned yn y festri ar y di­wedd. CYMDEITHAS HANES: Heno yn stafell gefn y Neuadd am 7.30yh, Sg­wrs gan Mr Ar­wyn Davies “Rhin­wed­dau Mel” myne­diad yn £1, croeso i bawb

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.