Dawn na­tu­riol i drin cŵn de­faid

North Wales Weekly News - - S4C -

gwei­thio yma.

“Mae’n an­hy­goel gan ein bod yn defny­d­dio tre­lar echel ddwbl Ifor Wil­liams ar yr ys­tad, a phe bai gen i bunt am bob mamog ac oen rydw i wedi eu ll­wytho ar y cer­byd – by­d­dwn yn ddyn cy­foethog iawn!”

Mae’r seren ifanc Rhion Owen, 13 oed, yn dod o Benysarn, Ynys Môn, ac yn ddis­gybl yn Ys­gol Syr Thomas Jones, Aml­wch.

Bu Rhion yn cys­tadlu dros Gymru yn y gys­tadleuaeth iau a dy­we­dodd ei fod wedi mwyn­hau cym­ryd rhan yn One Man and His Dog.

Dy­we­dodd: “Roedd yn an­odd iawn. Mi wnaeth Ross, fy nghi, sy’n saith oed, gy­dio yn un o’r mamo­giaid a oedd yn dipyn o hun­llef ac mi gol­lais lawer o bwyn­tiau oher­wydd hynny. Roed­dwn yn ner­fus iawn o flaen y camerâu.

“Rwy’n byw ar fferm fy nhaid a phan nad ydw i’n yn yr ys­gol rwy’n go­falu am 250 o dde­faid.

“Dechreuais wei­thio gyda chŵn de­faid rai blyny­d­doedd yn ôl ac rwy’n mwyn­hau’r gwaith yn arw. Dyma beth rwyf am ei wneud. Rwy’n gwei­thio gyda fy hyf­ford­dwr Gwyn Owen.”

Dy­wed Gwyn Owen, cyn-brifathro a gafodd ei fagu ac sy’n dal i fyw ar fferm, bod gan Rhion ddawn na­tu­riol i drin cŵn de­faid, ac y bydd yn siŵr o en­nill llawer o gys­tad­laethau yn y dy­fodol.

Med­dai: “Enil­lodd Rhion gys­tadleuaeth Agored Cymru am y tro cyntaf yn 13 oed ac ef yw’r cyntaf eri­oed yng Nghymru i wneud hynny.

“Doedd y profion yn y Waun ddim yn hawdd, ond doedd dim dis­g­wyl id­dyn nhw fod, ac roedd y prawf tre­lar yn ar­ben­nig o an­odd.”

Rhion Owen, 13, efo’i gi Ross a Med­wyn Evans efo Meg. Cymerodd y ddau ran yn y rha­glen One Man and His Dog yng Nghastell y Waun

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.