Drysau’n agored i archi­fau

North Wales Weekly News - - S4C -

BYDD cyfle i’r cy­hoedd gael golwg ar gas­gli­adau ar­ben­nig Pri­fys­gol Ban­gor fel rhan o ddig­wyd­diad Drysau Agored ar Ddydd Sad­wrn 26 Medi.

Mae dig­wyd­diad Drysau Agored, yn rhoi cyfle i’r cy­hoedd gael golwg ar adeiladau hanesy­d­dol, gerddi a lle­o­li­adau did­dorol ac anar­ferol ledled Gwynedd a Chonwy yn rhad ac am ddim yn ys­tod mis Medi.

Bydd yr Archifdy ar agor gan ard­dan­gos de­tho­liad o lawys­gri­fau yn dy­d­dio’n ôl i’r 12fed gan­rif. Cyn­helir sg­wrs gan yr Archi­fydd ar y cas­gli­adau gan gyn­nwys sesiwn cwestiwn ac ateb cyn ymweld ag ard­dan­gosfa ‘Y Cymry ym Mhatag­o­nia’. Cyn­helir y sgyr­siau 10.30-11.30 a 12-1pm.

Dyma gyfle i weld Amgueddfa Hanes Natur y Bri­fys­gol, Adeilad Bram­bell, sydd ddim ar agor i’r cy­hoedd yn ar­ferol, er mwyn dysgu mwy am yr anifeil­i­aid a’r plan­hi­gion sydd i’w gweld yno yn ogys­tal â go­fyn am­bell i gwestiwn i’r ar­be­nig­wyr fydd ar gael. Bydd yr Amgueddfa Hanes Natur ar agor i’r cy­hoedd rhwng 11am a 3pm.

Bydd tei­thiau ty­wys hefyd yn cael eu cyn­nal o gwm­pas Cas­gli­adau Celf a Ser­ameg y Bri­fys­gol. Mae uchaf­b­wyn­tiau yn cyn­nwys celf a ser­ameg yng Nghori­dor Si­ambr y Cyn­gor a chyfle i weld a dysgu am waith celf gan artis­ti­aid en­wog fel Kyf­fin Wil­liams, Brenda Cham­ber­lain, Peter Prendergast a Fred­er­ick Wil­liam Hayes. Cyn­helir y tei­thiau ty­wys o fynedfa Prif Adeilad y Celfy­d­dy­dau am 12.30-1.30 (Saes­neg) a 2.30-3.30 (Cym­raeg).

Os oes gen­nych ddid­dordeb myny­chu’r sgyr­siau neu fynd ar un o’r tei­thiau ty­wys, go­fyn­nir i chi archebu lle ym­laen llaw trwy ffo­nio 01248 383276 neu e-bostio e.w.simp­[email protected] ban­gor.au.uk ar gyfer yr Archifdy neu 01248 353368 neu e-bostio amgueddfag­[email protected] gwynedd.gov.uk ar gyfer y tei­thiau ty­wys.

Am fwy o wybo­daeth am ddig­wyd­di­adau eraill Drysau Agored ar draws Gwynedd a Chonwy yn ys­tod mis Medi, ewch icadw.wales.gov.uk/ opendoors

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.