Dal ati efo’r Gym­raeg

North Wales Weekly News - - S4C -

‘MAE dy Gym­raeg di ddigon da, jest dal ati.’ Dyma yw neges S4C ar gyfer dys­g­wyr Cym­raeg, ac i gyd-fynd â’r neges bydd cyfres newydd o wasanaeth Dal Ati ar S4C yn helpu rhoi mwy o hy­der i bobl siarad Cym­raeg.

Mae Dal Ati – sy’n ail-ddechrau ddydd Sul, 27 Medi, yn cyn­nig dwy awr o ra­glenni di­fyr bob bore Sul mewn Cym­raeg hawdd.

Bydd Dal Ati yn dechrau am 10.30 gyda rha­glen awr o’r enw Bore Da. Alun Wil­liams fydd yn ein lly­wio trwy eit­emau o rai o ra­glenni’r wyth­nos flaenorol ar S4C, a hynny mewn Cym­raeg clir, hawdd ei ddeall. Bydd is­deit­lau Saes­neg ar gael hefyd.

Yna, rhwng 11.30 a 12:30, bydd rha­glenni am­ry­wiol o wyth­nos i wyth­nos, sy’n cyn­nig digon o am­ry­wiaeth i’r gwyl­wyr. Un o’r rha­glenni hyn yw cyfres newydd sbon o Adre.

Dal Ati - Bore Da: S4C, dydd Sul 10.30pm

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.