DYDD IAU

Y RHESTR S4C, 8.25

North Wales Weekly News - - S4C -

Huw Stephens sydd yn cyflwyno cwis newydd sbon sydd yn go­fyn am fed­dwl cyflym a bysedd chwim. Bydd tri thîm yn mynd ben­ben â’i gi­lydd i brofi eu gwybo­daeth gyf­fredi­nol yn y gobaith o en­nill mil o bun­noedd. Mae modd i chi ymuno yn yr hwyl hefyd drwy chwarae gartre’ ar ap y gyfres.

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.