EGLWYS­BACH

North Wales Weekly News - - COMMUNITY NEWS -

CYMDEI­THAS HANES: Nos Iau Medi 24 , Cy­far­fod Blyny­d­dol yn stafell gefn y Neuadd, adrod­di­adau a threfnu rha­glen ty­mor 2016-17, croeso I bawb, mynyde­diad am ddim.

CAPEL MC: Bore dydd Sul am 10 yn Seion Llan­r­wst, Sul yr Ofalaeth, gwasanaeth anf­fur­fiol yng ngo­fal Dr Owain Ed­wards o Go­leg y Bala gyda emy­nau hen a newydd.

BORE GOFFI: Macmil­lan Cof­fee Morn­ing, Satur­day, Septem­ber 26, 10-12pm, ystafell gefn Neuadd Aber­conwy back room. Paned,ca­cen a raffl. Cof­fee,cake & raf­fle.

ST MARTINS CHURCH:

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.