Western Mail

Diwedd arian parod?

-

Y DYDDIAU hyn, pan rydym yn galw heibio’r archfarchn­ad leol neu’r garej i brynu tanwydd, mae arwyddion yn gofyn inni dalu drwy ddefnyddio cerdyn credyd neu ddebyd os bo modd, yn hytrach na thalu gydag arian parod.

Wythnos diweddaf nes i ymweld â Phenfro gyda fy wyres er mwyn inni edmygu’r castell.

Talais i am ein tocynnau’r castell gyda cherdyn ac, yn hwyrach, defnyddiai­s i fy ngherdyn am fyrbryd, ac wedyn i gael hufen iâ.

Yr unig dro roedd angen arian parod arnaf i oedd yn rhoi £1.50 ym mheiriant y maes parcio.

Mae’r cyfryngau wedi bod yn dweud wrthon ni am sbel y bydd cardiau plastig yn disodli arian papur ac arian mân yn y dyfodol agos.

Nes i ddim credu’r hyn roedden nhw’n ei ddweud ond, efallai fydd diwedd arian parod yn sgìl effeithiau o’r feirws C-19; pwy a wyr?

Pat Soper Haverfordw­est

Newspapers in English

Newspapers from United Kingdom