56 тис. т

Agrobusiness Segodni - - Еко­но­мі­чний ге­ктар -

азо­тних до­брив екс­пор­то­ва­но у лю­то­му по­то­чно­го ро­ку, що пе­ре­ви­щи­ло по­ка­зник по­пе­ре­дньо­го мі­ся­ця на 67% — Дер­жзов­ні­ш­ін­форм.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.