Еко­но­мі­чний ге­ктар

Agrobusiness Segodni - - У номері -

Мар­жи­наль­ні ні­ше­ві агро­куль­ту­ри

Ар­хі­тект™ — но­ві­тні те­хно­ло­гії за­хи­сту со­ня­шни­ку від абіо­ти­чних фа­кто­рів се­ре­до­ви­ща та хво­роб

Ек­спорт «мо­ло­чки»: ви­кли­ки і за­гро­зи

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.