3.

Agrobusiness Segodni - - Економічний гектар -

Се­ре­дні за роз­мі­ром агро­під­при­єм­ства орі­єн­то­ва­ні на на­ціо­наль­ний ри­нок, а об’єд­на­ні в ко­опе­ра­ти­ви – та­кож і на сві­то­вий. Для них слід в опо­да­тку­ван­ні за­сто­со­ву­ва­ти си­сте­му аку­му­ля­ції ПДВ, а та­кож пра­во не­роз­по­ді­ле­но­го при­бу­тку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.