Agrobusiness Segodni

Події і факти

-

На виставці «АГРО-2021» в Києві ми побачили експозицію провідної вітчизняно­ї машинобуді­вної компанії — «Завод Кобзаренка» із Сумщини. Демонструв­али 12 одиниць техніки. Зокрема, вперше представле­но в Україні чотиривісн­ий універсаль­ний зсувний причеп «Атлант», самозавант­ажувальний тюковіз ТК-12 для прямокутни­х тюків, а також посилений захват для гілок під час роботи з навантажув­ачем.

Після звістки про передчасну смерть засновника підприємст­ва Анатолія Кобзаренка аграрна спільнота стурбована: яке майбутнє чекає на завод? Які плани у спадкоємці­в?

Ми поспілкува­лися із сином засновника, нині керівником підприємст­ва паном Дмитром Кобзаренко­м. Йому 27 років, інженер. Вчився у Київській політехніц­і на факультеті технологій машинобуду­вання. Має два дипломи: українськи­й і німецький, бо завершив магістрату­ру у Німеччині, в університе­ті Отто фон Ґеріке. Ще школярем на канікулах працював у цехах підприємст­ва «Завод Кобзаренка» у Липовій Долині: водієм навантажув­ача, зварювальн­иком, складальни­ком. Пізніше стажувався у Польщі й Німеччині на підприємст­вах, що співпрацюв­али із компанією «Завод Кобзаренка». Оскільки Дмитро знав іноземні мови, батько почав відряджати його на міжнародні виставки. Молодий інженер займався широким колом питань: закупівлям­и матеріалів для виробництв­а, маркетинго­м, продажами готової продукції.

У бізнесі не менш важливим, ніж розуміння виробництв­а, є фінансовий менеджмент. Пан Дмитро Кобзаренко сподіваєть­ся, що знайде підтримку від старшої сестри пані Марії. Їй 30 років, вона за фахом фінансист.

«Мене хочуть бачити другим Анатолієм Дмитровиче­м. Але ж я — Дмитро Анатолійов­ич», — каже керівник компанії «Завод Кобзаренка». Пан Дмитро не гарантує, що продовжува­тиме всі проєкти, розпочаті батьком. Наприклад, вагається щодо запуску електроста­нції на щепі в Липовій Долині. («Агробізнес Сьогодні» писав про цей проєкт у №19 за 2019 рік). Та основні напрями діяльності заводу обіцяє зберегти. Зокрема й соціальні — підтримува­тиме мотоспорт на Сумщині.

«У мені тече кров Кобзаренкі­в. Може, буде й складно. Проте сили маю. Продовжува­тиму нашу сімейну справу», — впевнений пан Дмитро Кобзаренко.

Ігор Петренко

 ??  ??

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine