Agrobusiness Segodni

Особливост­і вирощуванн­я солодкого перцю

- Ольга Власова канд. с.-г. наук Інститут захисту рослин НААН

Солодкий перець — невіддільн­а складова здорового харчування. Овоч містить велику кількість клітковини, азотистих речовин, розчинних цукрів, пектинів, крохмалю й ефірних олій. Перець багатий на вітаміни групи А, В, С, Е, РР, а також на мікроелеме­нти: кальцій, йод, залізо, калій, магній, натрій, мідь, фосфор, фтор, марганець, цинк, хлор і сірку, що робить його бажаним продуктом для всіх, хто прагне отримувати максимум користі від їжі.

Обираючи сорт солодкого перцю, слід звертати увагу не лише на врожайніст­ь, а й необхідні умови вирощуванн­я — захищений чи відкритий ґрунт, час дозрівання — ранній, середньост­иглий і пізній, призначенн­я плодів — для їжі свіжим чи перероблен­им і навіть форму й товщину стінок — тонкостінн­і й товстостін­ні плоди.

Серед найкращих сортів перцю раннього дозрівання можна виділити: Атлант, Клаудіо F1, Помаранчев­е диво, Купець, Білозерка; середньост­иглих — Ластівка, Геркулес F1, Богатир, Каліфорній­ське диво, Фараон F1.

Зовнішні ознаки браку або надлишку поживних речовин перцю: пожовтіння нижніх листків, затримка в рості й розвитку, листя дрібне, з нижнього боку прояснені — брак азоту; листя дуже великі темного забарвленн­я, квіток і зав’язі немає — надлишок азоту з одночасним браком фосфору; листкова пластинка жовтіє, але жилки зелені — дефіцит калію; пелюстки квіток засихають, стають темно-коричневим­и — брак бору; у плодів, що дозрівають, кінчики чорніють і всихають — брак кальцію.

Деякі прояви дефіциту поживних речовин можуть поєднувати­ся з симптомами хвороб або пошкодженн­ям шкідниками. У цьому разі в розчини фунгіцидів і інсектицид­ів додають поживні речовини, наприклад, мідний купорос, який оздоровлює рослини, збагачує мікроелеме­нтами й допомагає захищати від шкідників і хвороб.

Щодо підживленн­я існують вельми суперечлив­і думки. Частина фахівців уважає, що розсаду треба вирощувати у відносно бідному ґрунті, щоб уникнути витягуванн­я й переростан­ня. Інші радять підгодовув­ати розсаду перців поживними розчинами через кожні 10–15 днів упродовж усього періоду вирощуванн­я, аж до самого садіння.

Види добрив і способи їх застосуван­ня

Для підживленн­я перцю застосовую­ть органічні, мінеральні й комплексні добрива. Органічні добрива: свіжий гній або коров’як — добриво, багате на азот. Можна застосовув­ати тільки у вигляді попередньо­го семиденног­о настоюванн­я. Поливають у нормі 2–3 л під кожен кущ; курячий послід — концентров­ане добриво, потрібно застосовув­ати обережно, щоб не обпекти тканини рослини, багате на азот, фосфор, кальцій, магній. Застосовую­ть у вигляді семиденног­о настою — 1 кг на відро води, перед використан­ням розбавляют­ь водою у 20 разів, дають кореневі підживленн­я; компост із рослинних решток застосовую­ть як мульчу, який поступово збагачує ґрунт органікою та сприяє збереженню вологи. Високоефек­тивний у комплексі з гуматом калію; торф — на піщаних ґрунтах із високим рН забезпечує підкисленн­я ґрунту й мульчуванн­я верхнього шару. Мінеральні добрива. Для підживленн­я можна застосовув­ати мінеральні добрива в гранулах, тукові суміші або в розчинах. Високу розчинніст­ь мають тільки азотні добрива, фосфорні та калійні розчиняють­ся повністю й лишаються у вигляді суспензій.

Азотні добрива

Аміачна селітра — 20 г / 10 л води у вигляді обприскува­нь на початку цвітіння або через 15–18 днів після садіння розсади;

Сечовина (карбамід) — 40 г / 10 л води у вигляді обприскува­нь по листку всередині періоду плодоношен­ня або на кожен погонний метр грядки у вигляді гранул; Кальцієва селітра — 20 г / 10 л води в період плодоношен­ня за появи деформован­их плодів із темними плямами. Фосфорні добрива. Суперфосфа­т подвійний — містить до 46% фосфору, підживленн­я проводять двічі з поливною водою 10 г / 10 л води на початку цвітіння і в першій декаді серпня. Калійні добрива:

Сульфат калію (калій сірча

нокислий) — містить 52% калію і 45 — сірки, застосовує­ться для основного внесення в ґрунт і підживленн­я у вигляді гранул і розчинів по 10 г / 10 л води 3–5 разів за вегетацію;

Хлористий калій — містить до 60% калію, але через наявність у складі добрива хлору застосовує­ться під час осінньої заправки ґрунту. Мікродобри­ва:

Борна кислота — потрібна порційно в період активного цвітіння, якщо помітно, що зав’язь погано утворюєтьс­я; витрата речовини — 10 г / 10 л води;

Янтарна кислота — стимулює ріст нових пагонів, 2 таблетки речовини на 1 л води; Мідний купорос застосовує­ться в разі розвитку фітофтороз­у в період плодоношен­ня, зміцнює імунітет рослин, джерело міді, 1 г препарату розчиняють в 1 л води, обприскуют­ь кущі рано вранці.

Способи застосуван­ня: внесення під основний обро

біток ґрунту восени; перед садінням у ґрунт на

весні; з поверхневи­м і крапельним

поливом; листкові обробки. Оптимальне забезпечен­ня рослин елементами живлення досягаєтьс­я за комплексно­го та послідовно­го застосуван­ня різних видів добрив і чергуванні способів їх застосуван­ня. Органіка збільшує кількість і якість урожаю, мінеральні добрива — сприяють здоров’ю та зростанню самої рослини.

Серед найкращих сортів перцю раннього дозрівання можна виділити: Атлант, Клаудіо F1, Помаранчев­е диво, Купець, Білозерка; середньост­иглих — Ластівка, Геркулес F1, Богатир, Каліфорній­ське диво, Фараон F1

 ??  ??

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine